Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-5 [2016/11/29 17:09]
89.190.90.107 [Specifické rysy právních norem]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-5 [2017/06/08 13:15]
194.228.32.200 [Právní normy]
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Právní normy ===== ===== Právní normy =====
  
-  * obecně závazná pravidla lidského chování, stanovená (nebo uznaná) státem (popř. mezinárodním společenstvím států) a vynucovaná státní mocí, resp. od státu odvozenou veřejnou mocí (popř. mocí mezinárodních institucí)+  ​* **obecně závazná pravidla lidského chování, stanovená (nebo uznaná) státem (popř. mezinárodním společenstvím států) a vynucovaná státní mocí, resp. od státu odvozenou veřejnou mocí (popř. mocí mezinárodních institucí)**
   * je to druh norem, ve společnosti je řada norem X právní jsou asi tím nejdůležitějším normativním systémem, vztah práva a ostatních norm. systémů se vyvíjí/​jel,​ v moderní společnosti se snižuje rozsah působení určitých mimoprávních systémů, např. sekularizace práva (v západním světě se právo oddělilo od církve), s tím pracuje iusnaturalismus,​ dnes se právní, morální a náboženské normy odlišují (nespadají pod jeden systém, ale jsou zde podobné rysy)   * je to druh norem, ve společnosti je řada norem X právní jsou asi tím nejdůležitějším normativním systémem, vztah práva a ostatních norm. systémů se vyvíjí/​jel,​ v moderní společnosti se snižuje rozsah působení určitých mimoprávních systémů, např. sekularizace práva (v západním světě se právo oddělilo od církve), s tím pracuje iusnaturalismus,​ dnes se právní, morální a náboženské normy odlišují (nespadají pod jeden systém, ale jsou zde podobné rysy)
   * rozlišujeme normy:   * rozlišujeme normy:
-    ​* //s hodnotovým významem// – právo, morálka, náboženské normy; základem normativní regulace je zhodnocení určité potřeby (výsledkem je hodnota), hodnota má jak objektivní stránku (potřebnost),​ tak subjektivní (ocenění určité potřeby), hodnota může být materiální (voda) nebo duchovní (svoboda), vztah mezi potřebou a hodnotou je nepřímo úměrný, z hodnot pak vycházejí ideje (abstraktní pojmy) +      * **//s hodnotovým významem//** – právo, morálka, náboženské normy; základem normativní regulace je zhodnocení určité potřeby (výsledkem je hodnota), hodnota má jak objektivní stránku (potřebnost),​ tak subjektivní (ocenění určité potřeby), hodnota může být materiální (voda) nebo duchovní (svoboda), vztah mezi potřebou a hodnotou je nepřímo úměrný, z hodnot pak vycházejí ideje (abstraktní pojmy) 
-    * //​„technického“ charakteru//​ – pravopisná pravidla, herní a sportovní pravidla, upravují technické náležitosti,​ postupy atd.+      * **//​„technického“ charakteru//​** – pravopisná pravidla, herní a sportovní pravidla, upravují technické náležitosti,​ postupy atd.
   * právo je univerzálním normativním systémem (může do sebe zahrnout i jiné normativní systémy), získají-li neprávní normy státem stanovenou formu pramene práva → stávají se právními normami   * právo je univerzálním normativním systémem (může do sebe zahrnout i jiné normativní systémy), získají-li neprávní normy státem stanovenou formu pramene práva → stávají se právními normami
   * jednotlivá právní norma nemůže být pochopena izolovaně→ smysl nabývá až jako část systému práva   * jednotlivá právní norma nemůže být pochopena izolovaně→ smysl nabývá až jako část systému práva
   * právní norma reguluje určité vztahy ve společnosti,​ je závazná → stanoví subjektům práva a povinnosti (jak se mají chovat), není zcela totožná s textem právního předpisu (např. jedna právní norma může být obsažena ve více ustanoveních zákona)   * právní norma reguluje určité vztahy ve společnosti,​ je závazná → stanoví subjektům práva a povinnosti (jak se mají chovat), není zcela totožná s textem právního předpisu (např. jedna právní norma může být obsažena ve více ustanoveních zákona)
 +
 +**Znaky právních norem**:
 +
 +  - **Obecné znaky**: **preskriptivní charakter** (Mod M, má být)
 +      - Z hlediska normotvůrce:​
 +        - **Příkaz** (silná modalita)
 +        - **Zákaz** (silná modalita)
 +        - **Dovolení ** (slabá modalita)
 +      - Z hlediska adresáta:
 +        - **Oprávnění**
 +        - **Povinnost**
 +  - **Zvláštní znaky**:
 +      - **obecnost**
 +      - **formální určitost**
 +      - **špecifická závaznost**
 +      - **špecifická vynutitelnost**
 +​​​​​​​**Působnost právních norem**:
 +
 +  - Prostorová
 +  - Osobní
 +  - Věcná
 +  - Časová
 +
 +​​​​​​​Dle **strukturálních částí** právní normy:
 +
 +  - **trichotomické/​tetrachomické**
 +  - ​​​​​**​​zvláštní**
 +      - blanketové
 +      - kolizní
 +      - kompetenční
 +      - teleologické
 +      - doporučující
 +
 +Podle **předmětu a metody právní regulace**:
 +
 +  - soukromoprávní vs. veřejnoprávní
 +  - hmotněprávní vs. procesní
 +  - vnitrostátní vs. mezinárodní
 +
 +​​​​​​​**Podle právní síly (hierarchie)**:​
 +
 +  - Ústavní
 +  - Zákonné
 +  - Podzákonné
  
 ===== Obecné znaky (společné s ostatními normami) ===== ===== Obecné znaky (společné s ostatními normami) =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code