Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-59 [2011/02/27 21:01]
Klára Švandelíková vytvořeno
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-59 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 9: Řádek 9:
   * zákonnost stricto sensu - pouhé zachování platného práva   * zákonnost stricto sensu - pouhé zachování platného práva
   * zákonnost jako vláda zákona - stát reguluje i sám sebe   * zákonnost jako vláda zákona - stát reguluje i sám sebe
-  * soudobý právní stát je legitimován nejen legalitou, ale i naplňováním zásady suverenity lidu i koncepcí lidských ​stát+  * soudobý právní stát je legitimován nejen legalitou, ale i naplňováním zásady suverenity lidu i koncepcí lidských ​práv
   * právní stát - stát, ve kterém se uplatňuje legalita (původní formální pojetí právního státu), resp. stát, ve kterém se metoda legality nedílně spojuje s jeho demokratickým charakterem (soudobé materiální pojetí právního státu)   * právní stát - stát, ve kterém se uplatňuje legalita (původní formální pojetí právního státu), resp. stát, ve kterém se metoda legality nedílně spojuje s jeho demokratickým charakterem (soudobé materiální pojetí právního státu)
  
Řádek 33: Řádek 33:
  
   * Gerloch, TP 5. vydání, str. 195, 254   * Gerloch, TP 5. vydání, str. 195, 254
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code