Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


54. Druhy procesů aplikace práva

 • občanské soudní řízení
  • upravuje občanský soudní řád
  • kontradiktorní řízení
  • nalézací
  • odvolací
  • dovolací
  • exekuční řízení
 • trestní řízení
  • upravuje trestní řád
  • několik stádií:
   1. přípravné řízení
    • obvinění pachatele
    • vyšetřování
    • shromažďování důkazů
   2. sestavení obžaloby
    • státní zástupce
   3. rozhodování soudu
    • hlavní líčení
   4. odvolací řízení (popř. dovolání)
   5. exekuce
 • správní řízení
  • správní řád (i speciální zákonné předpisy)
  • rozhodují správní orgány
   • stavební řízení
   • celní
   • přestupkové…
 • některé typy řízení před Ústavním soudem
  • například:
   • rozhodování o velezradě prezidenta
   • ústavní stížnosti
   • platnost voleb…
 • zvláštní typy řízení
  • řízení o konkurzu vyrovnání
  • soudní řízení správní…
 • o proces aplikace práva nejde:
  • nerozhoduje orgán veřejné moci
  • proces aplikace práva x proces tvorby práva
  • vydávání interních předpisů

Prameny

 • učebnice
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code