Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-52 [2012/01/03 01:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-52 [2017/06/14 22:15] (aktuální)
89.203.220.206 [2) nedbalostní jednání – culpa]
Řádek 12: Řádek 12:
   * Delikvent **ví**, že se dopouští deliktu, a pro případ, že se k němu dojde, je **s následkem srozuměn**.   * Delikvent **ví**, že se dopouští deliktu, a pro případ, že se k němu dojde, je **s následkem srozuměn**.
 ==== 2) nedbalostní jednání – culpa ==== ==== 2) nedbalostní jednání – culpa ====
 +
 __vědomá (hrubá) nedbalost__ – //culpa lata// __vědomá (hrubá) nedbalost__ – //culpa lata//
-  * Delikvent **ví**, že se dopouští deliktu, a **nepřiměřeně spoléhá** na to, **že následek nenastane**;​ spoléhá- li přiměřeně,​ nemůže být za následek odpovědný. + 
-__nevědomá nedbalost__ – //​culpa ​lavis//+   * Delikvent **ví**, že se dopouští deliktu, a **nepřiměřeně spoléhá** ​ na to, **že následek nenastane**;​ spoléhá- li přiměřeně,​ nemůže být za následek odpovědný. 
 + 
 +__nevědomá nedbalost__ ​ – //​culpa ​levis// 
   * Delikvent **neví**, že se dopouští deliktu, ačkoliv to **vědět měl a mohl**.   * Delikvent **neví**, že se dopouští deliktu, ačkoliv to **vědět měl a mohl**.
   * Zde se uplatňuje zásada **neznalost zákona neomlouvá**,​ ta ale neplatí u vnitřních předpisů – k jejich dodržování se delikvent musí zavázat. Následek pak je disciplinární,​ ale možno i právní.   * Zde se uplatňuje zásada **neznalost zákona neomlouvá**,​ ta ale neplatí u vnitřních předpisů – k jejich dodržování se delikvent musí zavázat. Následek pak je disciplinární,​ ale možno i právní.
 +
  
 ===== Souvislost zavinění a právní odpovědností ===== ===== Souvislost zavinění a právní odpovědností =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code