Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-51 [2013/06/23 17:27]
Kuba Horký Odpovědnost právnických osob
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-51 [2017/06/14 22:21] (aktuální)
89.203.220.206 [Pojem právní odpovědnosti]
Řádek 19: Řádek 19:
  
   * Právní odpovědnost = zvláštní forma právního vztahu, ve kterém dochází na základě porušení právní povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční povahy   * Právní odpovědnost = zvláštní forma právního vztahu, ve kterém dochází na základě porušení právní povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční povahy
-//​primární právní povinnost ​ →  porušení primární povinnosti ​ →  sekundární právní//+ 
 +//​primární právní povinnost → porušení primární povinnosti → sekundární právní ​povinnost// 
   * 2 koncepce právní odpovědnosti:​   * 2 koncepce právní odpovědnosti:​
-    ​- povinnost strpět za porušení povinnosti následky, které jsou stanovené právními normami v rámci odpovědnostního právního poměru +      ​- povinnost strpět za porušení povinnosti následky, které jsou stanovené právními normami v rámci odpovědnostního právního poměru 
-    - uplatnění nepříznivých právních následků stanovených právní normou vůči tomu, kdo porušil právní povinnost +      - uplatnění nepříznivých právních následků stanovených právní normou vůči tomu, kdo porušil právní povinnost 
-    * odlišení: dle toho, zda spojují právní odpovědnost jen se vznikem sekundární povinnosti, nebo s jakoukoliv sankcí za porušení právní povinnosti +      * odlišení: dle toho, zda spojují právní odpovědnost jen se vznikem sekundární povinnosti, nebo s jakoukoliv sankcí za porušení právní povinnosti ​ * obsah pojmu právní odpovědnosti:​ 
-  * obsah pojmu právní odpovědnosti:​ +      - předvídané nepříznivé právní následky 
-    - předvídané nepříznivé právní následky +        * kdo nedodrží právní povinnost, bude zatížen předvídanými právními následky konkrétní povahy 
-      * kdo nedodrží právní povinnost, bude zatížen předvídanými právními následky konkrétní povahy +      - prvek státního donucení 
-     prvek státního donucení +        * excelentní znak právní normy, odlišuje ji od jiných druhů, systémů norem 
-       ​* excelentní znak právní normy, odlišuje ji od jiných druhů, systémů norem +          * donucení nepřímé – hrozba sankce (vzniká právní odpovědnost) 
-         ​* donucení nepřímé – hrozba sankce (vzniká právní odpovědnost) +          * donucení přímé – nucené splnění právní povinnosti (zejm. ve formě exekuce)
-         ​* donucení přímé – nucené splnění právní povinnosti (zejm. ve formě exekuce)+
   * právní skutečnosti,​ kterými vzniká právní odpovědnost:​   * právní skutečnosti,​ kterými vzniká právní odpovědnost:​
-    ​- protiprávní jednání (porušení právní povinnosti) +      ​- protiprávní jednání (porušení právní povinnosti) 
-      * **komisivní** – porušení zákazu určitého chování (kdo porušil právní pravidlo chování a jednání se choval jak neměl) +        * **komisivní** ​ – porušení zákazu určitého chování (kdo porušil právní pravidlo chování a jednání se choval jak neměl) 
-      * **omisivní** – porušení příkazu určitého chování (kdo porušil právní pravidlo chování a jednání se nechoval jak měl) +        * **omisivní** ​ – porušení příkazu určitého chování (kdo porušil právní pravidlo chování a jednání se nechoval jak měl) 
-    - protiprávní stav+      - protiprávní stav
   * právní následky porušení právní povinnost – 2 základní cíle:   * právní následky porušení právní povinnost – 2 základní cíle:
-    ​- obsahují **preventivní moment** – cílem je minimalizovat případy porušení právní povinnosti (generální a individuální prevence) +      ​- obsahují **preventivní moment** ​ – cílem je minimalizovat případy porušení právní povinnosti (generální a individuální prevence) 
-    - **k nápravě** nežádoucího stavu, pokud již k porušení právní povinnosti došlo +      - **k nápravě** ​ nežádoucího stavu, pokud již k porušení právní povinnosti došlo 
-  + 
 ===== Sankční postihy při porušení právní povinnosti ===== ===== Sankční postihy při porušení právní povinnosti =====
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code