Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-50 [2013/06/22 15:15]
Kuba Horký Různé opravy, odpovědnost PO, přestupky
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-50 [2013/06/23 17:29] (aktuální)
Kuba Horký Trestní odpovědnost PO od 1.1.2012
Řádek 103: Řádek 103:
  
   * Jednání pro společnost nebezpečné (materiální stránka deliktu), jehož znaky jsou uvedeny v zákoně (formální stránka deliktu)   * Jednání pro společnost nebezpečné (materiální stránka deliktu), jehož znaky jsou uvedeny v zákoně (formální stránka deliktu)
-  * Nově odpovědnost ​FO PO (vliv angloamerické právní kultury)+  * Od 1. 1. 2012 trestní ​odpovědnost i právnických osob (vliv angloamerické právní kultury)
   * Stupeň nebezpečnosti musí být u trestného činu vyšší než nepatrný, u mladistvých (od 15 do 18 let) vyšší než malý   * Stupeň nebezpečnosti musí být u trestného činu vyšší než nepatrný, u mladistvých (od 15 do 18 let) vyšší než malý
   * K trestnosti činu je třeba zavinění ve formě úmyslu, nestanové-li zákon výslovně, že stačí zavinění z nedbalosti   * K trestnosti činu je třeba zavinění ve formě úmyslu, nestanové-li zákon výslovně, že stačí zavinění z nedbalosti
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code