Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-4 [2017/06/08 15:31]
88.103.65.138 [04. Právo pozitivní a právo přirozené]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-4 [2017/06/11 09:10] (aktuální)
Katarina Kukanova [Přirozenoprávní přístup (jusnaturalismus)]
Řádek 15: Řádek 15:
   * Důležitá je legitimita – ospravedlnitelnost práva   * Důležitá je legitimita – ospravedlnitelnost práva
   * Vývojové stupně přirozenoprávní teorie:   * Vývojové stupně přirozenoprávní teorie:
-    ​- **Teologický základ přirozeného práva** (ius divinum, lex aeterna) – právo je výrazem boží vůle +      ​- **Teologický základ přirozeného práva** ​ (ius divinum, lex aeterna) – právo je výrazem boží vůle 
-      * Nejstarší koncepce přirozeného práva +        * Nejstarší koncepce přirozeného práva 
-      * Teorie poddanské smlouvy – mezi Bohem a lidmi; lidé jsou si rovni pouze před Bohem, v reálném světě – přirozená nerovnost; každý člověk plní boží poslání +        * Teorie poddanské smlouvy – mezi Bohem a lidmi; lidé jsou si rovni pouze před Bohem, v reálném světě – přirozená nerovnost; každý člověk plní boží poslání 
-      * Kořeny už v antickém Řecku +        * Kořeny už v antickém Řecku 
-      * __Platon__ – v díle Ústava zdůrazňuje přirozenost rozdělení lidí na stavy +        * __Platon__ ​ – v díle Ústava zdůrazňuje přirozenost rozdělení lidí na stavy 
-      * __Aristoteles__ – člověk = od přírody bytost politická (zoon physei politikon) – to vede k vytváření rodin a obcí (polis) +        * __Aristoteles__ ​ – člověk = od přírody bytost politická (zoon physei politikon) – to vede k vytváření rodin a obcí (polis) 
-        * I Aristoteles uznává přirozenou nerovnost – ale nerovnost musí být „přiměřená“ → +          * I Aristoteles uznává přirozenou nerovnost – ale nerovnost musí být „přiměřená“ → 
-        * ideál – polis se silnou střední vrstvou +          * ideál – polis se silnou střední vrstvou 
-      * __Cicero__ – „všechny národy a v každé době ovládá jediný, věčný a neměnný zákon“ +        * __Cicero__ ​ – „všechny národy a v každé době ovládá jediný, věčný a neměnný zákon“ 
-        * Naplněním přirozeného práva má být ius civile i ius gentium +          * Naplněním přirozeného práva má být ius civile i ius gentium 
-      * __Ulpianus__ – „přirozené právo je společné všem živým tvorům a lidem“ +        * __Ulpianus__ ​ – „přirozené právo je společné všem živým tvorům a lidem“ 
-      * Z myšlenek Platona a Aristotela vychází středověká křesťanská teologie – zdroj přirozeného práva v Bohu +        * Z myšlenek Platona a Aristotela vychází středověká křesťanská teologie – zdroj přirozeného práva v Bohu 
-      * __Sv. Augustin__ – dílo De civitate dei (Boží stát) +        * __Sv. Augustin__ ​ – dílo De civitate dei (Boží stát) 
-        * věčné boží právo určuje hranice pro světské právo, ale světské právo dovoluje víc než Boží právo – co Boží právo nezakazuje a světské právo nezakázalo je dovoleno +          * věčné boží právo určuje hranice pro světské právo, ale světské právo dovoluje víc než Boží právo – co Boží právo nezakazuje a světské právo nezakázalo je dovoleno 
-      * __Sv. Tomáš Akvinský__ – zakladatel tomismu, dílo Suma teologická +        * __Sv. Tomáš Akvinský__ ​ – zakladatel tomismu, dílo Suma teologická 
-        * 3 druhy zákonů: +          * 3 druhy zákonů: 
-          - Zákon věčný (lex aeterna/lex divina) +            - Zákon věčný (lex aeterna/lex divina) 
-          - Zákon přirozený (lex naturalis) +            - Zákon přirozený (lex naturalis) 
-          - Zákon lidský (lex humana) +            - Zákon lidský (lex humana) 
-          * Mezi nimi - hierarchie, nižší v souladu s vyšším, nespravedlivý zákon není zákon +            * Mezi nimi - hierarchie, nižší v souladu s vyšším, nespravedlivý zákon není zákon ​     - **Naturalistická koncepce** ​ (ius naturae) – vzniká v 16. století 
-    ​- **Naturalistická koncepce** (ius naturae) – vzniká v 16. století +        * Deistický přístup – Bůh stvořil svět, ale do jeho chodu již nezasahuje 
-      * Deistický přístup – Bůh stvořil svět, ale do jeho chodu již nezasahuje +        * Přirozené právo existuje i bez boží vůle – v přírodě platí neměnné a všeobecně platné zákony 
-      * Přirozené právo existuje i bez boží vůle – v přírodě platí neměnné a všeobecně platné zákony +      - **Racionalistická koncepce** ​ (ius rationale) – 17. a hlavně 18. století (osvícenství) 
-    - **Racionalistická koncepce** (ius rationale) – 17. a hlavně 18. století (osvícenství) +        * Základní principy práva jsou poznatelné a zdůvodnitelné rozumem 
-      * Základní principy práva jsou poznatelné a zdůvodnitelné rozumem +        * Teorie společenské smlouvy – legitimizační základ státu – moc státu pochází z lidu 
-      * Teorie společenské smlouvy – legitimizační základ státu – moc státu pochází z lidu +        * Myšlenka svobody člověka a rovnoprávnosti 
-      * Myšlenka svobody člověka a rovnoprávnosti +        * Ideový zdroj buržoazních revolucí 
-      * Ideový zdroj buržoazních revolucí +        * __Hugo Grotius__ ​ – přelom 16. a 17. století 
-      * __Hugo Grotius__ – přelom 16. a 17. století +          * Problematika mezinárodního práva – dílo O právu válečném a mírovém 
-        * Problematika mezinárodního práva – dílo O právu válečném a mírovém  +          * Mezinárodní právo (ius gentium) je prostoupeno řadou přirozenoprávních principů 
-        * Mezinárodní právo (ius gentium) je prostoupeno řadou přirozenoprávních principů  +        * __Thomas Hobbes__ ​ – dílo Leviathan 
-      * __Thomas Hobbes__ – dílo Leviathan  +          * Přirozený stav – člověk člověku vlkem → společenská smlouva → lidé se vzdají své suverenity ve prospěch vládce (není tu dělba moci) 
-        * Přirozený stav – člověk člověku vlkem → společenská smlouva → lidé se vzdají své suverenity ve prospěch vládce (není tu dělba moci) +          * Podle Hobbese nemůže existovat nespravedlivý zákon – „autorita a ne pravda tvoří zákon“ 
-        * Podle Hobbese nemůže existovat nespravedlivý zákon – „autorita a ne pravda tvoří zákon“ +        * __John Locke__ ​ – dílo Druhé pojednání o vládě 
-      * __John Locke__ – dílo Druhé pojednání o vládě +          * Na rozdíl od Hobbese neztotožňuje společnost a stát 
-        * Na rozdíl od Hobbese neztotožňuje společnost a stát +          * Přirozený stav = ideální stav svobody a rovnosti, společenská smlouva uzavřena pro zajištění ochrany vlastnictví (život, svoboda, majetek), získání univerzálního zákona (předem daného pravidla), získání nestranného soudce, schopnost vynucení práva 
-        * Přirozený stav = ideální stav svobody a rovnosti, společenská smlouva uzavřena pro zajištění ochrany vlastnictví (život, svoboda, majetek), získání univerzálního zákona (předem daného pravidla), získání nestranného soudce, schopnost vynucení práva +        * __Jean Jacques Rousseau__ ​ – dílo O původu a základech nerovnosti mezi lidmi, O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva 
-      * __Jean Jacques Rousseau__ – dílo O původu a základech nerovnosti mezi lidmi, O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva +          * Přirozený stav – ideální, neexistovalo soukromé vlastnictví ani státní moc 
-        * Přirozený stav – ideální, neexistovalo soukromé vlastnictví ani státní moc +          * Člověk je od přírody dobrý, zlým ho udělaly instituce civilizované společnosti 
-        * Člověk je od přírody dobrý, zlým ho udělaly instituce civilizované společnosti +          * Kritizuje soukromé vlastnictví 
-        * Kritizuje soukromé vlastnictví +          * Odmítá zastupitelskou demokracii (ale pochybuje, zda přímá demokracie je možná) 
-        * Odmítá zastupitelskou demokracii (ale pochybuje, zda přímá demokracie je možná)  +          * Pojem společného blaha a obecné vůle 
-        * Pojem společného blaha a obecné vůle +        * __Charles Luis de Montesquie__ ​ – dílo O duchu zákonů 
-      * __Charles Luis de Montesquie__ – dílo O duchu zákonů +          * Zákony každého národa podle něj musí odpovídat geografickým podmínkám,​ hospodářské situaci, náboženství a mravním zvyklostem národa 
-        * Zákony každého národa podle něj musí odpovídat geografickým podmínkám,​ hospodářské situaci, náboženství a mravním zvyklostem národa +          * Kritizuje absolutismus (Perské listy) – požaduje dělbu moci 
-        * Kritizuje absolutismus (Perské listy) – požaduje dělbu moci +
-      * **Historickoprávní škola** – Německo, 1. polovina 19. stol. +
-        * Kritika racionalistické koncepce +
-        * Zdůraznění historické determinovanosti a omezenosti práva +
-        * Důležitá role ducha národa - právo je produktem dějin, vzniká v národním vědomí, s národem se vyvíjí, zdokonaluje,​ ale i retarduje nebo zaniká+
  
 ===== Právní pozitivismus (juspozitivismus) ===== ===== Právní pozitivismus (juspozitivismus) =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code