Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-49 [2011/06/12 16:10]
David Navara opraveno odrážkování
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-49 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 22: Řádek 22:
        * __Druhy zavinění__:​        * __Druhy zavinění__:​
          * Jednání úmyslné (dolus)          * Jednání úmyslné (dolus)
-           - Přímý úmysl (dolus directus) - delikvent ​chce způsobit škodlivý následek +           - Přímý úmysl (dolus directus) - delikvent ​chtěl ​způsobit škodlivý následek ​a bylo to jeho cílem (např. loupežná vražda) 
-           - Nepřímý úmysl (dolus eventualit) - delikvent ​, že se dopouští deliktu ​je s následkem srozuměn+           - Nepřímý úmysl (dolus eventualit) - delikvent ​věděl, že může způsobit ​škodlivý následek, ​byl s následkem srozuměn, i když to nebyl jeho cíl (např. usmrcení při zapálení domu, když cílem bylo žhářství a ne vražda)
          * Nedbalostní jednání (culpa)          * Nedbalostní jednání (culpa)
-           - Vědomá (hrubá) nedbalost (culpa lata) - delikvent ​, že nedopouští deliktu ​a nepřiměřeně ​spoléhá, že následek nenastane +           - Vědomá (hrubá) nedbalost (culpa lata) - delikvent ​věděl, že může způsobit ​škodlivý následek ​a nepřiměřeně ​spoléhal, že následek nenastane ​(např. zabití chodce při nedodržení rychlosti) 
-           - Nevědomá (lehká) nedbalost (culpa levis) - delikvent ​neví, že se dopustil deliktu, ačkoliv to vědět měl a mohl; neznalost zákona neomlouvá (- neplatí u paraprávních norem)+           - Nevědomá (lehká) nedbalost (culpa levis) - delikvent ​nevěděl, že může způsobit škodlivý následek, ačkoliv to vědět měl a mohl (např. nakažení infikovanou jehlou studentkou zdr. školy na praxi); neznalost zákona neomlouvá (- neplatí u paraprávních norem) ​
   * //​SUBJEKTIVNÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST//​ předpokládá vždy zaviněné porušení právní povinnosti (=odpovědnost za zavinění)   * //​SUBJEKTIVNÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST//​ předpokládá vždy zaviněné porušení právní povinnosti (=odpovědnost za zavinění)
   * //​OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST//​ bývá nazývána odpovědnost za protiprávní stav, za výsledek   * //​OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST//​ bývá nazývána odpovědnost za protiprávní stav, za výsledek
Řádek 42: Řádek 42:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * Gerloch, Teorie práva, 4. upravované vydání, str. 197 - 202   * Gerloch, Teorie práva, 4. upravované vydání, str. 197 - 202
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code