Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


47. Výklad adekvátní, restriktivní a extenzivní; aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost)

  • Adekvátní (doslovný) – smysl určitého ustanovení interpretovaného textu se nezmění ani při zohlednění kontextu. Př. Poslanecká sněmovna má 200 členů. → o adekvátním výkladu mluvíme u čísel. (Trestně odpovědná je osoba starší 15 let)
  • Restriktivní (zužující) –jde o výklad, kdy smysl (rozsah) právní normy je užší, než by se zdálo z izolovaně zkoumaného textu právní normy. Př. Ústava čl. 62: Prezident jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu. ÚS rozhodl, že jmenovat předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu může pouze ze soudců Nejvyššího soudu!! → restriktivní výklad.
  • Extenzivní (rozšiřující) – smysl (rozsah) právní normy byl zjištěn širší, než by vyplývalo z doslovného textu normativního aktu. Př.TČ porušení domovní svobody: „Kdo vnikne do domu či bytu někoho jiného…“ Dům a byt je budova, domovní svoboda – soukromí (může kromě domu a bytu být i zahrada pokud je řádně oplocena).

Aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad

Analogie – Státní orgán výjimečně při rozhodování individuálního případu může zjistit, že normativní akt na takový případ nepamatuje. V některých právních odvětví je dovoleno rozhodnutí věci na základě aplikace práva podle analogie. Použije se právní normy, která předvídá případ nejpodobnější. V trestním právu je zakázána analogie v neprospěch obžalovaného! Ve veřejném právu nelze použít vůbec. Orgány dělají jen co zákon výslovně dovolí. Postup analogie má vyplňovat „mezery v právu“. X Extenzivní výklad: V trestním právu přípustný. Stojí naproti analogii. Má určité meze.

Př. TČ porušení domovní svobody: „Kdo vnikne do domu či bytu někoho jiného…“ (trestní právo)

  • Analogie – dům, byt → kůlna, garáž…. ZAKÁZÁNO!
  • Extenzivní v. – dům, byt → ale i obydlený ateliér, dostatečně oplocená zahrada apod.

Prameny

  • TP Gerloch
  • TP Boguszak
  • Semináře s Ondřejkovou
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code