Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-47 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 47. Výklad adekvátní,​ restriktivní a extenzivní;​ aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost) ======
 + 
 +  * **Adekvátní** (doslovný) – smysl určitého ustanovení interpretovaného textu se nezmění ani při zohlednění kontextu. Př. Poslanecká sněmovna má 200 členů. -> o adekvátním výkladu mluvíme u čísel. (Trestně odpovědná je osoba starší 15 let)
 +  * **Restriktivní** (zužující) –jde o výklad, kdy smysl (rozsah) právní normy je užší, než by se zdálo z izolovaně zkoumaného textu právní normy. Př. Ústava čl. 62: Prezident jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu. ÚS rozhodl, že jmenovat předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu může pouze ze soudců Nejvyššího soudu!! -> restriktivní výklad.
 +  * **Extenzivní** (rozšiřující) – smysl (rozsah) právní normy byl zjištěn širší, než by vyplývalo z doslovného textu normativního aktu. Př.TČ porušení domovní svobody: „Kdo vnikne do domu či bytu někoho jiného…“ Dům a byt je budova, domovní svoboda – soukromí (může kromě domu a bytu být i zahrada pokud je řádně oplocena).
 +
 +===== Aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad =====
 +
 +//​Analogie//​ – Státní orgán výjimečně při rozhodování individuálního případu může zjistit, že normativní akt na takový případ nepamatuje. V některých právních odvětví je dovoleno rozhodnutí věci na základě aplikace práva podle analogie. Použije se právní normy, která předvídá případ nejpodobnější.
 +V trestním právu je zakázána analogie v neprospěch obžalovaného! Ve veřejném právu nelze použít vůbec. Orgány dělají jen co zákon výslovně dovolí. Postup analogie má vyplňovat „mezery v právu“.
 +**X**
 +//​Extenzivní výklad//: V trestním právu přípustný. Stojí naproti analogii. Má určité meze.
 +
 +Př. TČ porušení domovní svobody: „Kdo vnikne do domu či bytu někoho jiného…“ (trestní právo)
 +  * Analogie – dům, byt  -> kůlna, garáž…. ​   ZAKÁZÁNO!
 +  * Extenzivní v. – dům, byt -> ale i obydlený ateliér, dostatečně oplocená zahrada apod.
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * TP Gerloch
 +  * TP Boguszak
 +  * Semináře s Ondřejkovou
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code