Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


45. Použití systematického výkladu v právní interpretaci

 • standardní metoda interpretace – nezbytná součást interpretace jakéhokoliv právního textu
 • jedná se o výklad založený na posouzení jazykového a logického kontextu
 • normativní právní text je třeba vykládat v kontextu právního řádu jako celku
 • je nezbytné srovnávat příslušná ustanovení v hierarchii právních předpisů podle právní síly
 • k systematickému výkladu řadíme též interpretační derogační pravidla:
  1. norma VYŠŠÍ pr. síly ruší normu NIŽŠÍ pr. síly
  2. norma ZVLÁŠTNÍ později vydaná ruší dřívější normu OBECNOU
  3. norma POZDĚJŠÍ ruší normu DŘÍVĚJŠÍ
 • systematický výklad tedy vychází z metody srovnávací
 • v důsledku systematického výkladu je eventuálně možný:
  1. RESTRIKTIVNÍ výklad (zužující) – postup méně častý
  2. EXTENZIVNÍ výklad (rozšiřující) – postup méně častý
  3. ADEKVÁTNÍ výklad (doslovný) – převažuje; smysl určitého ustanovení interpretovaného textu se nezmění ani při zohlednění jeho kontextu

Prameny

pro otázky č.40-46

 • A. Gerloch – Teorie práva (5. vydání; str. 126-136)
 • Wintrův seminář
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code