Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-43 [2012/01/03 01:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-43 [2017/06/08 23:01] (aktuální)
88.103.65.138 [Model tří oblastí pojmu Philipa Hecka:]
Řádek 16: Řádek 16:
 ===== Model tří oblastí pojmu Philipa Hecka: ===== ===== Model tří oblastí pojmu Philipa Hecka: =====
  
-{{:​teorka:​zkouska:​heck.gif|}}+{{:​teorka:​zkouska:​heck.gif}}
  
   * Při interpretaci a aplikaci práva se snažíme subsumovat konkrétní případ pod obecnou normu. Norma je komunikována textem zákona. Při subsumpci pak řešíme otázku, co pod normu ještě spadá a co ne. Jazykovým výkladem textu dojdeme k modelu, v němž vznikají tři oblasti pojmu použitého v normě:   * Při interpretaci a aplikaci práva se snažíme subsumovat konkrétní případ pod obecnou normu. Norma je komunikována textem zákona. Při subsumpci pak řešíme otázku, co pod normu ještě spadá a co ne. Jazykovým výkladem textu dojdeme k modelu, v němž vznikají tři oblasti pojmu použitého v normě:
-    ​* **Jádro pojmu**- do něj spadá to, co by pod daný pojem podřadil každý příslušník jazykového prostředí +      ​* **Jádro pojmu**- do něj spadá to, co by pod daný pojem podřadil každý příslušník jazykového prostředí 
-    * **Neurčitá oblast pojmu** (Hart: „polostín neurčitosti pojmu“)- to, co by někdo pod určitý pojem podřadil a někdo ne +      * **Neurčitá oblast pojmu** ​ (Hart: „polostín neurčitosti pojmu“)- to, co by někdo pod určitý pojem podřadil a někdo ne 
-    * **Oblast mimo rozsah pojmu**- to, co by nikdo pod daný pojem nesubsumoval +      * **Oblast mimo rozsah pojmu**- to, co by nikdo pod daný pojem nesubsumoval
   * Čím jednoznačnější je jazykový výklad, tím menší je neurčitá oblast pojmu   * Čím jednoznačnější je jazykový výklad, tím menší je neurčitá oblast pojmu
-  * Které pojmy z neurčité oblasti použít a které ne, se rozhodujeme pomocí dalších výkladových metod.  +  * Které pojmy z neurčité oblasti použít a které ne, se rozhodujeme pomocí dalších výkladových metod. 
-    Pokud se rozhodneme ​zařadit i pojmy obsažené v neurčité oblasti poměrně vzdálené od jádra pojmu, jedná se o **extenzivní ​výklad** +      **Extenzivní výklad** 
-    * Pokud naopak nezařadíme ani pojmy relativně blízké jádru pojmu, obsažené v neurčité oblasti, jedná se o **výklad restriktivní** + - pokud zařadíme ​i pojmy obsažené v neurčité oblasti poměrně vzdálené od jádra pojmu 
-  * Stává se i to, že se soudy odchýlí z neurčité oblasti pojmu. Pak se nejedná o interpretaci,​ ale o dotváření práva (to je nutno odlišovat především tam, kde je dotváření nepřípustné!) ​lze rozlišit dva typy dotváření práva: +      ​* **Restriktivní ​výklad** 
-    * **Analogie**určitá norma je použita i pro případy, které evidentně nespadají do prostoru určeného jazykovým výkladem, které se pohybují v oblasti mimo rozsah pojmu  + - pokud naopak nezařadíme ani pojmy relativně blízké jádru pojmu, obsažené v neurčité oblasti 
-    * **Teleologická redukce**- na případy, které spadají do jádra pojmu a norma se na ně podle jazykového výkladu jasně vztahuje, není norma aplikována a to z důvodů teleologických+  * Stává se i to, že se soudy odchýlí z neurčité oblasti pojmu. Pak se nejedná o interpretaci,​ ale o dotváření práva (to je nutno odlišovat především tam, kde je dotváření nepřípustné!) 
 +  * **2 typy dotváření práva**
 +      * **Analogie:** určitá norma je použita i pro případy, které evidentně nespadají do prostoru určeného jazykovým výkladem, které se pohybují v oblasti mimo rozsah pojmu 
 +        * Příklad: Ustanovení zákona 12 desek o povinnosti vlastníka nahradit škodu způsobenou čtvernožcem a jeho aplikace na případ, kdy škodu způsobí holub 
 +        * Dovolená v soukromém právu a v trestním právu ve prospěch pachatele X zakázána v trestním právu v neprospěch pachatele 
 +      ​* **Teleologická redukce **- na případy, které spadají do jádra pojmu a norma se na ně podle jazykového výkladu jasně vztahuje, není norma aplikována a to z důvodů teleologických ​(contra verba legis) 
 +        * Příklad: postup ÚS ČR v kauze jmenování místopředsedy NS ČR Jaroslava Bureše (Pl. ÚS 87/06). Dle čl. 62 (f) Ústavy jmenuje prezident republiky ze soudců předsedu a místopředsedy NS ČR. Ústavní soud dospěl k závěru, že se musí jednat výlučně o soudce přidělené k NS ČR a to v rozporu s doslovným zněním článku na základě teleologické redukce.
  
   * Je nutné si uvědomit, že se jedná pouze o model. Existence jednoznačné hranice nejširšího možného jazykového významu je do jisté míry fikce. Kde je tato hranice bude vždy sporné (proto je obtížné odlišit analogii od extenzivního výkladu a teleologickou redukci od restriktivního výkladu)   * Je nutné si uvědomit, že se jedná pouze o model. Existence jednoznačné hranice nejširšího možného jazykového významu je do jisté míry fikce. Kde je tato hranice bude vždy sporné (proto je obtížné odlišit analogii od extenzivního výkladu a teleologickou redukci od restriktivního výkladu)
 +
 +===== J. Wintr: Zásady jazykového výkladu =====
 +
 +​​​​​​​"//​Zákonu při používání nesmí býti dáván jiný smysl, než jaký vychází z vlastního smyslu slov v jejich souvislosti//"​ par. 6 ABGB
 +
 +  * **Princip doslovného výkladu** = základný princip jazykového výkladu ze kterého vyplývají následující 4 zásady
 +      - ​​​​​​​Zásada výkladu podle obecného jazyka
 +      - Zásada výkladu podle legální definice
 +      - Terminologická jednota a zákaz synonymického výkladu
 +      - Jednoznačnost slov zákona a zákaz homonymického výkladu
 +
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code