Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-42 [2017/06/10 16:36]
Katarina Kukanova [Wintr, J. Metody interpretace práva]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-42 [2017/12/06 11:40] (aktuální)
195.113.8.134 [Výkladové cíle]
Řádek 80: Řádek 80:
 V případě jednoznačného rozporu teleologického a jazykového výkladu tak má přednost výklad teleologický (pokud ten je jednoznačný) a je tak možný i výklad contra verba legis (v rozporu s dikcí zákona), jedná se zde tedy o situaci dotváření práva (k tomu také v ot. 43) Zároveň se nadstandardní metody uplatní v případě nejednoznačnosti textu. V případě jednoznačného rozporu teleologického a jazykového výkladu tak má přednost výklad teleologický (pokud ten je jednoznačný) a je tak možný i výklad contra verba legis (v rozporu s dikcí zákona), jedná se zde tedy o situaci dotváření práva (k tomu také v ot. 43) Zároveň se nadstandardní metody uplatní v případě nejednoznačnosti textu.
  
-=====   ​Výkladové cíle   ​=====+===== Výkladové cíle =====
  
-Pohled na metodologii právního výkladu lze postavit na tom, jaký je cíl výkladu. Např. **F. Melzer** rozlišuje výkladový cíl:  +Pohled na metodologii právního výkladu lze postavit na tom, jaký je cíl výkladu. Např. **F. Melzer** rozlišuje výkladový cíl: 
-  Číslovaný seznamSubjektivně historický:​ cílem výkladu je zjistit záměr historického zákonodárce.Tomu odpovídá především metoda historického výkladu = intencionalismus,​ intencionální originalismus + 
-  - Objektivně historický:​ cílem výkladu je zjistit, jaký účel hrála právní norma v době, kdy byla vydána, jak ji četl tehdejší adresát. Využívá se metoda historického výkladu, jazykového výkladu (je ovšem nutno brát v potaz význam slov v době vydání zákona)  +   Subjektivně historický:​ cílem výkladu je zjistit záměr historického zákonodárce.Tomu odpovídá především metoda historického výkladu = intencionalismus,​ intencionální originalismus 
-  - Subjektivně recentní: cílem výkladu je zjistit, jaký význam by normě přikládal historický zákonodárce,​ kdyby žil dnes a znal současný právní stav, stav společnost (někteří autoři prosazují tento výkladový cíl např. ve vztahu k americké ústavě) = „intencionální kontrafakualismus“ ​ +  - Objektivně historický:​ cílem výkladu je zjistit, jaký účel hrála právní norma v době, kdy byla vydána, jak ji četl tehdejší adresát. Využívá se metoda historického výkladu, jazykového výkladu (je ovšem nutno brát v potaz význam slov v době vydání zákona) 
 +  - Subjektivně recentní: cílem výkladu je zjistit, jaký význam by normě přikládal historický zákonodárce,​ kdyby žil dnes a znal současný právní stav, stav společnost (někteří autoři prosazují tento výkladový cíl např. ve vztahu k americké ústavě) = „intencionální kontrafakualismus“
   - Objektivně recentní: cílem výkladu je zjistit, jak rozumí normě dnešní adresáti, jakou roli dnes hraje ve společnost. Otázkou zůstává, zda v rámci objektivně recentního výkladového cíle dávat přednost výkladu jazykovému (a dalším standardním výkladovým metodám, celkově tedy formálně systematickým argumentům),​ nebo teleologickému výkladu   - Objektivně recentní: cílem výkladu je zjistit, jak rozumí normě dnešní adresáti, jakou roli dnes hraje ve společnost. Otázkou zůstává, zda v rámci objektivně recentního výkladového cíle dávat přednost výkladu jazykovému (a dalším standardním výkladovým metodám, celkově tedy formálně systematickým argumentům),​ nebo teleologickému výkladu
 +
 Na tom, který cíl je třeba výkladem sledovat, nepanuje zcela jasná shoda. V českém právním prostředí jsou nejsilnější subjektivně historický a objektivně recentní výkladový cíl: Na tom, který cíl je třeba výkladem sledovat, nepanuje zcela jasná shoda. V českém právním prostředí jsou nejsilnější subjektivně historický a objektivně recentní výkladový cíl:
  
 * Subjektivně historický:​ je podložen argumenty dělby moci a demokratického principu * Subjektivně historický:​ je podložen argumenty dělby moci a demokratického principu
  
-* Objektivně recentní: argumenty právní jistoty a vývoje právního řádu ve společnosti ⇒ ve výsledku se však v Čechách dává přednost spíše objektivně recentnímu ​ výkladovému cíli+* Objektivně recentní: argumenty právní jistoty a vývoje právního řádu ve společnosti ⇒ ve výsledku se však v Čechách dává přednost spíše objektivně recentnímu výkladovému cíli
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code