Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-41 [2011/02/25 13:11]
Klára Švandelíková
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-41 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 41. Klasifikace výsledků interpretace z hlediska jejich závaznosti a významnosti ====== ====== 41. Klasifikace výsledků interpretace z hlediska jejich závaznosti a významnosti ======
 +
 +  * formální závaznost je v kontinentálním typu pr. kultury vždy založena psaným právem (zákon, mez. smlouva aj.) a musí být spojena s možností sankce a donucení
 +  * formální závaznost je spojena s mocenskoorganizační funkcí interpretace
 +  * závaznost a relevantnost interpretačních závěrů se určuje podle toho, kdo výklad provádí:
 +    - **soud** (procesní závaznost):​
 +      * procesní závaznost je typická při aplikaci práva, kdy právní názor orgánu aplikujícího právo je v dané věci závazný
 +      * jedná se též o výklad obsažený v odůvodnění rozhodnutí orgánů vyšší instance – tj. instanční závaznost (zvláště v rámci kasace; vždy jen ad hoc)
 +    - **normotvůrce** (závaznost v kompetenčním smyslu):
 +      * nebývá spojena s procesy aplikace práva
 +      * typicky se jedná o legální výklad a další typy tzv. autentického výkladu, který je závazně ex post prováděn normotvůrcem
 +      * z hlediska demokratického postulátu dělby moci se nepovažuje za vhodnou formu
 +    - **doktrinální výklad**:
 +      * tj. výklad soukromých (fyzických i právnických osob)
 +      * je nezávazný,​ ale relevantní (na základě autority vykládajícího)
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code