Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-40 [2014/06/24 09:18]
78.80.222.29
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-40 [2014/06/24 09:18] (aktuální)
78.80.222.29
Řádek 39: Řádek 39:
  
 **Relace primárního a sekundárních objektů interpretace** **Relace primárního a sekundárních objektů interpretace**
 +
 **primární objekt** = psané právo, normativní právní text **primární objekt** = psané právo, normativní právní text
 +
 **sekundární objekt** = právem chráněné hodnoty, právní principy, soudní judikatura, doktrína, tradice, srovnatelné instity v rámci právní komparatistiky **sekundární objekt** = právem chráněné hodnoty, právní principy, soudní judikatura, doktrína, tradice, srovnatelné instity v rámci právní komparatistiky
 +
   * jaká je relace tvorby a interpretace práva?   * jaká je relace tvorby a interpretace práva?
   * právní text je významově neuzavřený   * právní text je významově neuzavřený
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code