Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-40 [2014/06/24 09:13]
78.80.222.29
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-40 [2014/06/24 09:18]
78.80.222.29
Řádek 38: Řádek 38:
 __ideál:__ interpretace se opírá o přesvědčivý argument, který vzešel z metodologicky správného a korektního postupu __ideál:__ interpretace se opírá o přesvědčivý argument, který vzešel z metodologicky správného a korektního postupu
  
-**Relace primárního a sekundárních objektů interpretace**__Podtržení__ ​+**Relace primárního a sekundárních objektů interpretace** 
 +**primární objekt** = psané právo, normativní právní text 
 +**sekundární objekt** = právem chráněné hodnoty, právní principy, soudní judikatura, doktrína, tradice, srovnatelné instity v rámci právní komparatistiky 
 +  * jaká je relace tvorby a interpretace práva? 
 +  * právní text je významově neuzavřený
  
   * tvorba x interpretace práva – dva protichůdné postupy   * tvorba x interpretace práva – dva protichůdné postupy
   * interpretace je z větší/​menší části dotvářením práva   * interpretace je z větší/​menší části dotvářením práva
-  * primární objekt interpretace:​ v procesu normotvorby zformulovaná pravidla chování do podoby normativních vět, v podobě zákonů, normativních pr. smluv atd.  +  ​* **primární objekt interpretace:​** v procesu normotvorby zformulovaná pravidla chování do podoby normativních vět, v podobě zákonů, normativních pr. smluv atd.  
-  * normotvůrce vytváří argumentační prostor, v tomto prostoru hrají úlohu sekundárních objektů interpretace hodnoty, principy, tradice, doktrína atd., která tato pravidla zpřesňují+  * normotvůrce vytváří argumentační prostor, v tomto prostoru hrají úlohu ​**sekundárních objektů interpretace** hodnoty, principy, tradice, doktrína atd., která tato pravidla zpřesňují
   * i proces utváření pravidel = interpretační proces /do jisté míry/   * i proces utváření pravidel = interpretační proces /do jisté míry/
   * normotvůrce determinován:​ zažitými tradicemi, hodnotami, principy demokratického právního státu = teleologická a axiologická konsekventnost normotvorby   * normotvůrce determinován:​ zažitými tradicemi, hodnotami, principy demokratického právního státu = teleologická a axiologická konsekventnost normotvorby
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code