Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-3 [2016/10/15 14:53]
89.22.64.131 [03. Právo a právní vědomí]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-3 [2017/06/06 22:15] (aktuální)
194.228.32.200 [03. Právo a právní vědomí]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 03. Právo a právní vědomí ====== ====== 03. Právo a právní vědomí ======
  
-  * právní vědomí je odraz pozitivního práva ve vědomí člověka (pak jde o INDIVIDUÁLNÍ právní vědomí), skupiny (SKUPINOVÉ) nebo celé společnosti+Varvařovský (2011): „//​Právní vědomí každého člověka tvoří dvě roviny – představy o právu a názory na právo. Především tedy představy o tom, co jako právo v daném státě či společnosti platí. Co má být dodržováno,​ jinak řečeno, co je po právu a co je protiprávní. Tyto představy se však od skutečně platného práva mnohdy odlišují, a to i velmi podstatně. Druhou rovinu pak představují názory na právo, tedy hodnocení platného práva – zda ta či ona úprava je spravedlivá,​ není-li diskriminační či jinak „neférová“,​ co by se tedy mělo v budoucnu změnit, upravit jinak apod.//​“ 
 + 
 +   * právní vědomí je **odraz pozitivního práva**  ​ve vědomí 
 +      * člověka (pak jde o INDIVIDUÁLNÍ právní vědomí), 
 +      * skupiny (SKUPINOVÉ) nebo 
 +      * celé společnosti ​(SPLEČENSKÉ)
   * prezentací právního vědomí navenek jsou názory, postoje a chování lidí ve vztahu k platnému právu   * prezentací právního vědomí navenek jsou názory, postoje a chování lidí ve vztahu k platnému právu
   * __rozlišujeme__:​   * __rozlišujeme__:​
-    ​- právní vědomí **de lege lata** = podle platného zákona (určuje, co je v souladu s platným právem a co protiprávní;​ odráží platné právo ve vědomí lidí) +      ​- právní vědomí **de lege lata** ​ = podle platného zákona (určuje, co je v souladu s platným právem a co protiprávní;​ odráží platné právo ve vědomí lidí) 
-      * na otázku, co je právo, nelze odpovědět úvahou, ale podle zákonů +        * na otázku, co je právo, nelze odpovědět úvahou, ale podle zákonů 
-    - právní vědomí **de lege ferenda** = právní vědomí o tom, jaké by právo mělo být +        * __APLIKAČNÍ__ rovina 
-      * je to právně-sociologické vědomí, hodnocení práva z hlediska správnosti a spravedlnosti ​        ​ +      ​- právní vědomí **de lege ferenda** ​ = právní vědomí o tom, jaké by právo mělo být 
-  * tyto dvě roviny nelze směšovat - první rovina je APLIKAČNÍ = aplikujeme platné zákony X druhá směřuje do oblasti LEGISLATIVNÍ = tvorba zákonů +        * je to právně-sociologické vědomí, hodnocení práva z hlediska správnosti a spravedlnosti 
 +        * __ROVINA PRÁVNÍ POLITIKY__ ​ (právní sociologie) a tvorby legislativy 
 +  * tyto dvě roviny nelze směšovat - první rovina je APLIKAČNÍ = aplikujeme platné zákony X druhá směřuje do oblasti LEGISLATIVNÍ = tvorba zákonů​​​​​​​
   * //Lze společensky relevantní právní vědomí ztotožnit s veřejným míněním?//​   * //Lze společensky relevantní právní vědomí ztotožnit s veřejným míněním?//​
-    ​* veřejné mínění = souhrn individuálních/​skupinových názorů na právo (lze zkoumat dotazníky apod.) +      * **veřejné mínění ​** = souhrn individuálních/​skupinových názorů na právo (lze zkoumat dotazníky apod.) 
-    * společensky relevantní právní vědomí = to, jak chápou právo ti, co o něm rozhodují +      * **společensky relevantní právní vědomí**  ​= to, jak chápou právo ti, co o něm rozhodují 
-    * objektivní právo – také není totožné +      * **objektivní právo**  ​– také není totožné 
-    * nejsou totožné, ale mohou se mísit – konfrontace problematických otázek (např. trest smrti)+      * nejsou totožné, ale mohou se mísit – konfrontace problematických otázek (např. trest smrti) 
  
 ===== Prameny: =====  ===== Prameny: ===== 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code