Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-38 [2011/06/12 12:14]
David Navara [Prameny]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-38 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 36: Řádek 36:
   * dělení:   * dělení:
     * konstitutivní (jsou právními skutečnostmi v hmotněprávním smyslu - působí ex nunc – „od nyní“, a jsou právními skutečnostmi v procesněprávním smyslu), konstituují nové právní poměry, např. rozsudek v trestní věci, rozhodnutí o přijetí na VŠ, o udělení státního občanství atd. V soukromoprávních vztazích jsou to jen některá rozhodnutí (např. rozsudek o rozvodu manželství,​ o osvojení, adopci, zbavení právní způsobilosti k právním úkonům). V procesněprávním smyslu zakládají např. právo podat odvolání.     * konstitutivní (jsou právními skutečnostmi v hmotněprávním smyslu - působí ex nunc – „od nyní“, a jsou právními skutečnostmi v procesněprávním smyslu), konstituují nové právní poměry, např. rozsudek v trestní věci, rozhodnutí o přijetí na VŠ, o udělení státního občanství atd. V soukromoprávních vztazích jsou to jen některá rozhodnutí (např. rozsudek o rozvodu manželství,​ o osvojení, adopci, zbavení právní způsobilosti k právním úkonům). V procesněprávním smyslu zakládají např. právo podat odvolání.
-    * deklaratorní (nejsou právními skutečnostmi v hmotněprávním smyslu - působí ex tunc – „od tehdy“, ale jsou právním ​skutečnostmi v procesněprávním smyslu), oficiálně deklarují právní poměry, ale nezakládají je, nemají tudíž povahu právní skutečnosti v hmotněprávním smyslu. V procesněprávním smyslu však např. zakládají právo na výkon exekuce.+    * deklaratorní (nejsou právními skutečnostmi v hmotněprávním smyslu - působí ex tunc – „od tehdy“, ale jsou právními ​skutečnostmi v procesněprávním smyslu), oficiálně deklarují právní poměry, ale nezakládají je, nemají tudíž povahu právní skutečnosti v hmotněprávním smyslu. V procesněprávním smyslu však např. zakládají právo na výkon exekuce.
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code