Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-34 [2011/03/05 23:51]
Petr Mádr
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-34 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 7: Řádek 7:
   - Způsobilost k právům a povinnostem (=právní subjektivita)   - Způsobilost k právům a povinnostem (=právní subjektivita)
     * Vzniká narozením a končí smrtí     * Vzniká narozením a končí smrtí
-    * Určité aspekty právní subjektivity mohou být promítnuty i před okamžik vzniku fyzické osoby – nasciturus (nenarozená ​je považován za již narozeného,​ narodí-li se živý) např. dědické právo.+    * Určité aspekty právní subjektivity mohou být promítnuty i před okamžik vzniku fyzické osoby – nasciturus (nenarozený ​je považován za již narozeného,​ narodí-li se živý) např. dědické právo.
     * Některé platí i po smrti (oblast autorských práv, duševní vlastnictví,​ ochrana lidské důstojnosti,​…)     * Některé platí i po smrti (oblast autorských práv, duševní vlastnictví,​ ochrana lidské důstojnosti,​…)
     * Může být také vázána na splnění zákonných podmínek, které nesmí být diskriminační (tj. pro každou osobu splnitelné)     * Může být také vázána na splnění zákonných podmínek, které nesmí být diskriminační (tj. pro každou osobu splnitelné)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code