Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-33 [2011/02/21 23:17]
Klára Švandelíková
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-33 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 18: Řádek 18:
     * Někdy je registrace nahrazena evidencí (odborové organizace, církevní právnické osoby)     * Někdy je registrace nahrazena evidencí (odborové organizace, církevní právnické osoby)
  
-  * Korporace – personální základ. Sdružení osob, která vystupují vlastním jménem a s vlastní právní odpovědností,​ odlišnou od osob, které ji vytvořili (obchodní společnosti,​ politické strany, družstva, občanská sdružení, …) +  * Korporace – personální základ. Sdružení osob, která vystupují vlastním jménem a s vlastní právní odpovědností,​ odlišnou od osob, které ji vytvořily (obchodní společnosti,​ politické strany, družstva, občanská sdružení, …) 
-  * Nadace (nadační fondy, fondy) – materiální základ. Účelová sdružení majetku+  * Nadace (nadační fondy, fondy) – materiální základ, účelová sdružení majetku
   * Kombinace obou (př. Všeobecná zdravotní pojišťovna)   * Kombinace obou (př. Všeobecná zdravotní pojišťovna)
   * Právnické osoby dělíme na soukromoprávní a veřejnoprávní (vytvořeny k naplňování určitého veřejného zájmu)   * Právnické osoby dělíme na soukromoprávní a veřejnoprávní (vytvořeny k naplňování určitého veřejného zájmu)
-  * Neplatí zde dělená právní způsobilost (okamžikem vzniku má způsobilost k právům a povinnostem,​ k právním úkonům a právní odpovědnosti) – je omezena ​pouze předmětem její činnosti+  * Neplatí zde dělená právní způsobilost (okamžikem vzniku má způsobilost k právům a povinnostem,​ k právním úkonům a právní odpovědnosti) – je omezena předmětem její činnosti
   * Jménem PO jednají statutární orgány (ve všech věcech), její členové a zaměstnanci (v zákonem stanovených věcech)   * Jménem PO jednají statutární orgány (ve všech věcech), její členové a zaměstnanci (v zákonem stanovených věcech)
   * Mohou za ní jednat i jiné osoby na základě zákonného či smluvního zastoupení ​   * Mohou za ní jednat i jiné osoby na základě zákonného či smluvního zastoupení ​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code