Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-31 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 31. Klasifikace subjektivních práv; právní nároky ======
 +
 +===== Druhy subjektivních práv =====
 +
 +  * základní třídění subjektivních práv:
 +    * **soukromá a veřejná**
 +      * se soukromými právy může jejich subjekt disponovat (může je převést na jiný subjekt)
 +      * s veřejnými subjektivními právy nemůže jejich subjekt disponovat
 +    * **hmotná a procesní**
 +    * **lidská práva a základní svobody** - zvláštním druhem subjektivních práv
 +      * lidská práva mají povahu veřejných práv 
 +      * nezadatelná,​ nezcizitelná
 +      * 2 rozdílné svobody jedince:
 +        - paternalistické pojetí – stát chrání právní svobodu jedince nezávisle na jeho vůli, popřípadě i proti jeho vůli
 +        - liberalistická koncepce – omezování soukromoprávních svobod jedince jen v nejnutnějším případě
 +  * další významná klasifikace:​
 +    * **relativní**
 +      * tomuto právu odpovídá vždy povinnost individuálně určeného subjektu nebo určitého dát či konat, zdržet se určitého konání nebo strpět určité konání oprávněného
 +    * **absolutní**
 +      * povinnost kteréhokoli subjektu něco neurčitého nekonat, totiž nerušit oprávněného ve výkonu jeho subjektivního práva
 +  * zvláštní kategorie subjektivních práv:
 +    * **základní práva**
 +
 +===== Právní nároky =====
 +
 +  * právní nárok - stadium realizace subjektivního práva, ve kterém lze vymáhat a vynutit plnění odpovídající právní povinnosti, během realizace může vznikat více právních nároků
 +    * stadium právního nároku = ,,​dospělé“ právo
 +    * užití v souvislosti jen s právem relativním
 +    * při rušení absolutních práv mohou vznikat právní nároky, ale již v rámci relativních subjektivních práv (výkon absolutních práv nelze vynucovat, pokud oprávněného ve výkonu nikdo neruší)
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Boguszak, Čapek, Gerloch (Teorie práva)
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code