Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


31. Klasifikace subjektivních práv; právní nároky

Druhy subjektivních práv

 • základní třídění subjektivních práv:
  • soukromá a veřejná
   • se soukromými právy může jejich subjekt disponovat (může je převést na jiný subjekt)
   • s veřejnými subjektivními právy nemůže jejich subjekt disponovat
  • hmotná a procesní
  • lidská práva a základní svobody - zvláštním druhem subjektivních práv
   • lidská práva mají povahu veřejných práv
   • nezadatelná, nezcizitelná
   • 2 rozdílné svobody jedince:
    1. paternalistické pojetí – stát chrání právní svobodu jedince nezávisle na jeho vůli, popřípadě i proti jeho vůli
    2. liberalistická koncepce – omezování soukromoprávních svobod jedince jen v nejnutnějším případě
 • další významná klasifikace:
  • relativní
   • tomuto právu odpovídá vždy povinnost individuálně určeného subjektu nebo určitého dát či konat, zdržet se určitého konání nebo strpět určité konání oprávněného
  • absolutní
   • povinnost kteréhokoli subjektu něco neurčitého nekonat, totiž nerušit oprávněného ve výkonu jeho subjektivního práva
 • zvláštní kategorie subjektivních práv:
  • základní práva

Právní nároky

 • právní nárok - stadium realizace subjektivního práva, ve kterém lze vymáhat a vynutit plnění odpovídající právní povinnosti, během realizace může vznikat více právních nároků
  • stadium právního nároku = ,,dospělé“ právo
  • užití v souvislosti jen s právem relativním
  • při rušení absolutních práv mohou vznikat právní nároky, ale již v rámci relativních subjektivních práv (výkon absolutních práv nelze vynucovat, pokud oprávněného ve výkonu nikdo neruší)

Prameny

 • Boguszak, Čapek, Gerloch (Teorie práva)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code