Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-28 [2012/01/03 01:15]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-28 [2021/06/03 23:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 28. Právo Evropské unie a jeho vztah k vnitrostátnímu právu ======
 +
 +===== Evropské právo =====
 +
 +  * specifická část mezinárodního práva se stále silnějšími federativními prvky 
 +  * původně vzniklo jako regionální mezinárodní právo 3 společenstev ( EHS+ESUO+EUROATOM) -> cíl:  předejít konfliktům, snaha potrestat viníky WWII, ale to se ukázalo neúčinné, spíš chtěli dostat ty státy k sobě nějakou nadnárodní organizací
 +  * stále víc získává hybridní charakter (obsahuje elementy mezinárodního i vnitrostátního práva)
 +  * je to jakýsi nadstátní právní systém, evropský právní řád
 +
 +===== Vztah práva EU a vnitrostátního práva =====
 +
 +  * **čl. 10 Ústavy** - vůči právu EU jsme monisti podle tohto článku,
 +
 +  * 1957 - **Římská smlouva** - není obyčejnou mezinárodní smlouvou, dává základ budoucího evropského práva, tato smlouva má supranacionální ambice -> každý stát má být k smlouvě monisticky založený bez toho, aby se museli odvolávat na svoje domácí ústavy -> __zásada přímého účinku__ (toto nevyplynulo ze smlouvy, kterou podepsaly členské státy, ale je to interpretace Evropského soudního dvora /ESD; od 1. 12. 2009 Soudní dvůr Evropské unie/)
 +
 +  * **Costa vs. Enel**: tento případ, který řešil ESD položil základ principu přednosti evropského práva před právem vnitrostátním
 +
 +  * evropské právo má podmíněnou přednost bez toho, aby to bylo přehodnocené domácím ÚS, tuto přednost má do doby, než národní ÚS poví, že evropské právo přechází svoje meze
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Boguszak, Čapek, Gerloch - Teorie práva
 +  * Gerloch - Teorie práva
 +  * seminár doc. Kühna
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code