Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-28 [2011/06/25 15:05]
Filip Murár [Vztah práva EU a vnitrostátního práva]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-28 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 12: Řádek 12:
   * **čl. 10 Ústavy** - vůči právu EU jsme monisti podle tohto článku,   * **čl. 10 Ústavy** - vůči právu EU jsme monisti podle tohto článku,
  
-  * 1957 - **Římská smlouva** - není obyčejnou mezinárodní smlouvou, dává základ budoucího evropského práva, tato smlouva má supranacionální ambice -> každý stát má být k smlouvě monisticky založený bez toho, aby se museli odvolávat na svoje domácí ústavy -> __zásada přímého účinku__ (toto nevyplynulo ze smlouvy, kterou podepsaly členské státy, ale je to interpretace Evropského soudního dvora /ESD/)+  * 1957 - **Římská smlouva** - není obyčejnou mezinárodní smlouvou, dává základ budoucího evropského práva, tato smlouva má supranacionální ambice -> každý stát má být k smlouvě monisticky založený bez toho, aby se museli odvolávat na svoje domácí ústavy -> __zásada přímého účinku__ (toto nevyplynulo ze smlouvy, kterou podepsaly členské státy, ale je to interpretace Evropského soudního dvora /ESD; od 1. 12. 2009 Soudní dvůr Evropské unie/)
  
   * **Costa vs. Enel**: tento případ, který řešil ESD položil základ principu přednosti evropského práva před právem vnitrostátním   * **Costa vs. Enel**: tento případ, který řešil ESD položil základ principu přednosti evropského práva před právem vnitrostátním
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code