Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


28. Právo Evropské unie a jeho vztah k vnitrostátnímu právu

Evropské právo

 • specifická část mezinárodního práva se stále silnějšími federativními prvky
 • původně vzniklo jako regionální mezinárodní právo 3 společenstev ( EHS+ESUO+EUROATOM) → cíl: předejít konfliktům, snaha potrestat viníky WWII, ale to se ukázalo neúčinné, spíš chtěli dostat ty státy k sobě nějakou nadnárodní organizací
 • stále víc získává hybridní charakter (obsahuje elementy mezinárodního i vnitrostátního práva)
 • je to jakýsi nadstátní právní systém, evropský právní řád

Vztah práva EU a vnitrostátního práva

 • čl. 10 Ústavy - vůči právu EU jsme monisti podle tohto článku,
 • 1957 - Římská smlouva - není obyčejnou mezinárodní smlouvou, dává základ budoucího evropského práva, tato smlouva má supranacionální ambice → každý stát má být k smlouvě monisticky založený bez toho, aby se museli odvolávat na svoje domácí ústavy → zásada přímého účinku (toto nevyplynulo ze smlouvy, kterou podepsaly členské státy, ale je to interpretace Evropského soudního dvora /ESD; od 1. 12. 2009 Soudní dvůr Evropské unie/)
 • Costa vs. Enel: tento případ, který řešil ESD položil základ principu přednosti evropského práva před právem vnitrostátním
 • evropské právo má podmíněnou přednost bez toho, aby to bylo přehodnocené domácím ÚS, tuto přednost má do doby, než národní ÚS poví, že evropské právo přechází svoje meze

Prameny

 • Boguszak, Čapek, Gerloch - Teorie práva
 • Gerloch - Teorie práva
 • seminár doc. Kühna
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code