Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-27 [2012/01/03 01:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-27 [2016/11/03 17:18]
89.24.180.48 [Mezinárodní právo] typo
Řádek 15: Řádek 15:
 ===== Mezinárodní právo ===== ===== Mezinárodní právo =====
  
-  * **Historických ​vývoj**+  * **Historický ​vývoj**
     * Vývoj spojen s přirozenoprávním vlivem     * Vývoj spojen s přirozenoprávním vlivem
     * Nejdřív platil princip personality,​ pak princip teritoriality=dnes     * Nejdřív platil princip personality,​ pak princip teritoriality=dnes
Řádek 38: Řádek 38:
     * soudní a arbitrážní orgány jako Mezinárodní soudní dvůr OSN jsou limitovány souhlasem stran s projednáním případu     * soudní a arbitrážní orgány jako Mezinárodní soudní dvůr OSN jsou limitovány souhlasem stran s projednáním případu
     * možnost ustavení mezinárodního trestního soudu ad hoc:      * možnost ustavení mezinárodního trestního soudu ad hoc: 
-    * **Mezinárodní trestní soud**: r.1998 zřízen na základě římské smlouvy, síldo v Haagu, jurisdice: zločin genocidy, proti lidskosti, válečné zločiny, zločin agrese (smlouva platná od r.2003, ČR zatím neratifikovala)+    * **Mezinárodní trestní soud**: r.1998 zřízen na základě římské smlouvy, síldo v Haagu, jurisdice: zločin genocidy, proti lidskosti, válečné zločiny, zločin agrese (smlouva platná od r.2003)
   * normy mezinárodního práva zavazují subjekty mezinárodního práva, tj.hlavně státy, ale nejsou samy o sobě bezprostředně závazné uvnitř státu   * normy mezinárodního práva zavazují subjekty mezinárodního práva, tj.hlavně státy, ale nejsou samy o sobě bezprostředně závazné uvnitř státu
   * součástí vnitrostátního práva se můžou stát na základě inkorporace=převzetí určitého pramene mezinárodního práva do vnitrostátního práva   * součástí vnitrostátního práva se můžou stát na základě inkorporace=převzetí určitého pramene mezinárodního práva do vnitrostátního práva
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code