Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-26 [2011/02/20 00:20]
Hana Pultarová
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-26 [2012/01/03 01:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 26 Právo hmotné a procesní ====== 
-  * klasifikace práva **podle účelu** právní úpravy 
-  * rozdělení z hlediska funkcí právních úprav ve vzájemných relacích právních norem 
- 
-===== hmotné právo ===== 
-  * souhrn těch právních norem a subj. práv, které slouží k naplnění účelu právní úpravy **bezprostředně**  ​ 
-  * stanoví práva a povinnosti, které jsou **smyslem právní úpravy** 
-===== procesní právo ===== 
-  * **prostředek** k naplnění vlastního účelu práva 
-  * **úprava postupu** orgánů veřejné moci při  
-    *  rozhodování o hmotněprávních vztazích = **aplikace práva**  ​ 
-    *  **tvorbě práva** (hmotného i procesního) 
-  * obsahem je tedy vytváření a ochrana hmotných práv 
-  * naplňuje ústavní zásadu, že **u orgánu veřejné moci musí být zákonem upraven**: 
-     - způsob **ustavení** (souvisí s organizací veřejné moci) 
-     - vymezení **pravomoci a působnosti** ​ 
-     - jeho **rozhodovací činnost** (procesní postup) 
-  ​ 
-==== kodifikace procesního práva v zemích kontinentálního typu - obvykle: ==== 
-  * občanské řízení soudní - **občanský soudní řád** 
-  * trestní řízení soudní - **trestní řád**  ​ 
-  * správní řízení - **správní řád** – problém ale: některé zákony, obsahující hmotně-právní úpravu 
-  * **ustanovení o organizaci justice** – zpravidla v ústavě n. zvláštních zákonech (v ČR zákon o soudech a soudcích, zákon o ústavním soudu 
- 
-===== ústavní právo - hmotné, nebo procesní? ===== 
-  * obsahuje hmotné i procesní právo 
-  * hmotně-právní povaha: hlavně ustanovení deklarující základní práva a svobody 
-  * procesně-právní povaha: většina ostatních ustanovení 
- 
-====== Zdroje ====== 
-  * Gerloch A.: Teorie práva (s. 128-9) 
-  * Wintrův seminář 
- 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code