Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-26 [2011/02/20 00:18]
Hana Pultarová
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-26 [2011/02/21 23:17]
Klára Švandelíková [26 Právo hmotné a procesní]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 26 Právo hmotné a procesní ======+====== 26Právo hmotné a procesní ======
   * klasifikace práva **podle účelu** právní úpravy   * klasifikace práva **podle účelu** právní úpravy
   * rozdělení z hlediska funkcí právních úprav ve vzájemných relacích právních norem   * rozdělení z hlediska funkcí právních úprav ve vzájemných relacích právních norem
Řádek 18: Řádek 18:
   ​   ​
 ==== kodifikace procesního práva v zemích kontinentálního typu - obvykle: ==== ==== kodifikace procesního práva v zemích kontinentálního typu - obvykle: ====
-  * občanské řízení soudní - občanský soudní řád +  * občanské řízení soudní - **občanský soudní řád** 
-  * trestní řízení soudní - trestní řád +  * trestní řízení soudní - **trestní řád**  ​ 
-  * správní řízení - správní řád – problém ale: některé zákony, obsahující hmotně-právní úpravu +  * správní řízení - **správní řád** – problém ale: některé zákony, obsahující hmotně-právní úpravu 
-  * ustanovení o organizaci justice – zpravidla v ústavě n. zvláštních zákonech (v ČR zákon o soudech a soudcích, zákon o ústavním soudu+  ​* **ustanovení o organizaci justice** – zpravidla v ústavě n. zvláštních zákonech (v ČR zákon o soudech a soudcích, zákon o ústavním soudu
  
 ===== ústavní právo - hmotné, nebo procesní? ===== ===== ústavní právo - hmotné, nebo procesní? =====
-  * obsahuje hmotné ​procesní právo+  * obsahuje hmotné ​procesní právo
   * hmotně-právní povaha: hlavně ustanovení deklarující základní práva a svobody   * hmotně-právní povaha: hlavně ustanovení deklarující základní práva a svobody
   * procesně-právní povaha: většina ostatních ustanovení   * procesně-právní povaha: většina ostatních ustanovení
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code