Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


26. Právo hmotné a procesní

 • klasifikace práva podle účelu právní úpravy
 • rozdělení z hlediska funkcí právních úprav ve vzájemných relacích právních norem

hmotné právo

 • souhrn těch právních norem a subj. práv, které slouží k naplnění účelu právní úpravy bezprostředně
 • stanoví práva a povinnosti, které jsou smyslem právní úpravy

procesní právo

 • prostředek k naplnění vlastního účelu práva
 • úprava postupu orgánů veřejné moci při
  • rozhodování o hmotněprávních vztazích = aplikace práva
  • tvorbě práva (hmotného i procesního)
 • obsahem je tedy vytváření a ochrana hmotných práv
 • naplňuje ústavní zásadu, že u orgánu veřejné moci musí být zákonem upraven:
  1. způsob ustavení (souvisí s organizací veřejné moci)
  2. vymezení pravomoci a působnosti
  3. jeho rozhodovací činnost (procesní postup)

kodifikace procesního práva v zemích kontinentálního typu - obvykle:

 • občanské řízení soudní - občanský soudní řád
 • trestní řízení soudní - trestní řád
 • správní řízení - správní řád – problém ale: některé zákony, obsahující hmotně-právní úpravu
 • ustanovení o organizaci justice – zpravidla v ústavě n. zvláštních zákonech (v ČR zákon o soudech a soudcích, zákon o ústavním soudu

ústavní právo - hmotné, nebo procesní?

 • obsahuje hmotné i procesní právo
 • hmotně-právní povaha: hlavně ustanovení deklarující základní práva a svobody
 • procesně-právní povaha: většina ostatních ustanovení

Zdroje

 • Gerloch A.: Teorie práva (s. 128-9)
 • Wintrův seminář
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code