Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-25 [2011/02/25 00:21]
Michal Tuláček vytvořeno
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-25 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 12: Řádek 12:
   * Subordinační teorie (teorie nadřazenosti a podřazenosti subjektů)   * Subordinační teorie (teorie nadřazenosti a podřazenosti subjektů)
     * vznikla v 19. století v návaznosti na zájmovou teorii, obrací ale příčinu a důsledek     * vznikla v 19. století v návaznosti na zájmovou teorii, obrací ale příčinu a důsledek
-    * tam, kde je postavení subjektů nerovné, se jedná o právo ​soukromé, tam, kde jsou si subjekty rovny, se jedná o veřejné ​právo+    * tam, kde je postavení subjektů nerovné, se jedná o právo ​veřejné, tam, kde jsou si subjekty rovny, se jedná o soukromé ​právo
   * Organická teorie   * Organická teorie
     * veřejnoprávní povahu mají ty právní vztahy a je regulující právní normy, v nichž jeden ze subjektů je orgán veřejné moci,  který na základě zákona a v jeho mezích rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, ostatní právní vztahy a právní normy mají soukromoprávní povahu     * veřejnoprávní povahu mají ty právní vztahy a je regulující právní normy, v nichž jeden ze subjektů je orgán veřejné moci,  který na základě zákona a v jeho mezích rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, ostatní právní vztahy a právní normy mají soukromoprávní povahu
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code