Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


24. Systém práva České republiky

vlastně dohromady otázky 23, 25 a 26 systém práva = uspořádání prvků určitého právního řádu / právních norem do celku a rozdělení na části (odvětví → institut → norma) jednota práva = homogenita celku → bezrozpornost právních norem jednotícími faktory práva jsou: právní principy a meziodvětvové právní instituty

PRÁVNÍ ODVĚTVÍ x PRÁVNÍ INSTITUT

 • právní odvětví
  • vyšší komplex norem upravujících souhrn souvisejících společenských vztahů
  • např. ústavní právo, občanské právo
 • právní institut
  • nižší komplex norem upravujících určitý druh společenského vztahu
  • může spadat do více odvětví
  • např. vlastnictví (odvětví ObčP)

ČLENĚNÍ PRÁVA NA PRÁVNÍ ODVĚTVÍ

 • podle metody právní úpravy
  • právo soukromé (viz 25)
  • právo veřejné (viz 25)
 • podle předmětu právní úpravy
  • především kritéria historická - dle společenských podmínek,vědeckých tradic, stabilizace na právnických fakultách…
  • ČR
   • právo ústavní
   • správní → finanční, sociálního zabezpečení, životního prostředí,
   • právo občanské → obchodní, rodinné, pracovní, veřejného pojištění
   • právo trestní
   • mezinárodní právo veřejné/ soukromé (MPV a MPS)
 • podle účelu právní úpravy
  • právo hmotné (viz 26)
  • právo procesní (viz 26)

Prameny

 • Učebnice - Aleš Gerloch – Teorie práva, 4.vydáni
 • Přednášky
 • Státnicové otázky od alegre (vakobobři)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code