Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-24 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 24. Systém práva České republiky ======
 +
 +vlastně dohromady otázky 23, 25 a 26
 +systém práva = uspořádání prvků určitého právního řádu / právních norem do celku a rozdělení na části (odvětví -> institut -> norma)
 +jednota práva = homogenita celku -> bezrozpornost právních norem
 +jednotícími faktory práva jsou: právní principy a meziodvětvové právní instituty
 +
 +===== PRÁVNÍ ODVĚTVÍ x PRÁVNÍ INSTITUT =====
 +
 +  * **právní odvětví**
 +    * vyšší komplex norem upravujících souhrn souvisejících společenských vztahů
 +    * např. ústavní právo, občanské právo
 +  * **právní institut** ​
 +    * nižší komplex norem upravujících určitý druh společenského vztahu
 +    * může spadat do více odvětví
 +    * např. vlastnictví (odvětví ObčP)
 +
 +===== ČLENĚNÍ PRÁVA NA PRÁVNÍ ODVĚTVÍ =====
 +
 +  * __podle metody právní úpravy__
 +    * právo soukromé (viz 25)
 +    * právo veřejné (viz 25)
 +  * __podle předmětu právní úpravy__
 +    * především kritéria historická - dle společenských podmínek,​vědeckých tradic, stabilizace na právnických fakultách…
 +    * ČR
 +      * právo ústavní
 +      * správní -> finanční, sociálního zabezpečení,​ životního prostředí, ​
 +      * právo občanské -> obchodní, rodinné, pracovní, veřejného pojištění
 +      * právo trestní ​
 +      * mezinárodní právo veřejné/ soukromé (MPV a MPS)
 +  * __podle účelu právní úpravy__
 +    * právo hmotné (viz 26)
 +    * právo procesní (viz 26) 
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Učebnice - Aleš Gerloch – Teorie práva, 4.vydáni
 +  * Přednášky
 +  * Státnicové otázky od alegre (vakobobři)
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code