Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-23 [2012/06/26 13:11]
Michal Zikmund
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-23 [2013/01/05 10:25]
Aleš Klekner [23. Systém práva; jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty]
Řádek 50: Řádek 50:
       * Decentralizovaný právní systém založený na souřadnosti států jako tvůrců a adresátů norem       * Decentralizovaný právní systém založený na souřadnosti států jako tvůrců a adresátů norem
       * Zčásti nepsané, obyčejové,​ převážně dispozitivní normy, ale klíčový význam mají normy kogentní       * Zčásti nepsané, obyčejové,​ převážně dispozitivní normy, ale klíčový význam mají normy kogentní
-      * Ohnisko centralizovaného donucení – Rada bezpečnosti OSN na základě Charty OSN, Mezinárodní soudní dvůr, mezinárodní trestní soudy (ad hoc), mezinárodní trestní soud (Haag, od 1998 - platnost od 2003, Česká republika ji dosud neratifikovala)+      * Ohnisko centralizovaného donucení – Rada bezpečnosti OSN na základě Charty OSN, Mezinárodní soudní dvůr, mezinárodní trestní soudy (ad hoc), mezinárodní trestní soud (Haag, od 1998 - platnost od 2003)
       * Součástí vnitrostátního po procesu inkorporace       * Součástí vnitrostátního po procesu inkorporace
       * ČR – čl. 10 – součástí právního řádu jsou všechny ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána a k nimž dal před jejich ratifikací prezidentem republiky souhlas Parlament – není potřeba žádné další implementace       * ČR – čl. 10 – součástí právního řádu jsou všechny ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána a k nimž dal před jejich ratifikací prezidentem republiky souhlas Parlament – není potřeba žádné další implementace
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code