Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-22 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 22. Angloamerický typ právní kultury; pojem common law, rozdíly mezi právem anglickým a právem USA ======
 +
 +<note warning>​Chybí prameny</​note>​
 +
 +  * Rozšířen zejména ve Velké Británii, USA, Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu, v pozměněné podobě i jinde.
 +  * Vznikl ve středověké Anglii, zejména na základě common law a equity.
 +  * Od 2. světové války probíhá sbližování s kontinentálním typem.
 +  * Common law: 
 +    * v širším smyslu - označení pro angloam. typ právní kultury vůbec
 +    * v užším smyslu - obecné právo tvořené soudními precedenty a obyčejovým právem ve VB
 +    * v nejužším smyslu - jeden ze dvou systémů soudcovského práva (vedle equity) ve VB
 +  * Vedle common law má význam i statute law, tvořené zákony a dalšími právními předpisy.
 +
 +===== Rozdíly mezi VB a USA =====
 +
 +  * Dané především tím, že po prohlášení nezávislosti se vývoj ubíral jiným směrem.
 +  * USA vychází ze psané ústavy, právní obyčeje nejsou pramenem práva, vytváření common law je ovlivněno federativním systémem.
 +  * Ve VB nemůže soudní precedens odporovat zákonu (doktrína suverenity parlametu), zatímco v USA může Nejvyšší soud (také Nejvyšší soudy členských států, popř. i jiné) odmítnout aplikaci zákona pro jeho neústavnost a toto rozhodnutí má precedenční charakter.
 +
 +===== Znaky =====
 +
 +  * Mnohost pramenů práva = psané právo (statute law, legislation) + soudní precedenty (judge made law, case law), ve VB navíc právní literatura a obyčeje
 +  * Absence dělení práva na soukromé a veřejné
 +  * Odlišná právní terminologie a právní instituce od kontinentálního typu
 +  * Odlišnosti v pojetí legality (koncepce rule of law, vlády práva), v kontinentálním typu je to doktrína právního státu, vycházejícího ze zákona.
 +  * Zatímco u kontinentálního typu soudci právo nalézají mezi stranami (inter partes), pouze ÚS působí erga omnes (vůči všem) v rámci abstraktní kontroly ústavnosti,​ v angloamerickém typu nalézají soudci právo a vyšší soudy mohou právo tvořit (působí erga omnes)
 +  * Není založen na recepci ŘP.
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code