Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-22 [2012/01/03 01:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-22 [2020/06/11 09:36] (aktuální)
Luděk Zvolánek přidán pramen
Řádek 6: Řádek 6:
   * Vznikl ve středověké Anglii, zejména na základě common law a equity.   * Vznikl ve středověké Anglii, zejména na základě common law a equity.
   * Od 2. světové války probíhá sbližování s kontinentálním typem.   * Od 2. světové války probíhá sbližování s kontinentálním typem.
-  * Common law:  +  * Common law: 
-    * v širším smyslu - označení pro angloam. typ právní kultury vůbec +      * v širším smyslu - označení pro angloam. typ právní kultury vůbec 
-    * v užším smyslu - obecné právo tvořené soudními precedenty a obyčejovým právem ve VB +      * v užším smyslu - obecné právo tvořené soudními precedenty a obyčejovým právem ve VB 
-    * v nejužším smyslu - jeden ze dvou systémů soudcovského práva (vedle equity) ve VB+      * v nejužším smyslu - jeden ze dvou systémů soudcovského práva (vedle equity) ve VB
   * Vedle common law má význam i statute law, tvořené zákony a dalšími právními předpisy.   * Vedle common law má význam i statute law, tvořené zákony a dalšími právními předpisy.
  
Řádek 26: Řádek 26:
   * Zatímco u kontinentálního typu soudci právo nalézají mezi stranami (inter partes), pouze ÚS působí erga omnes (vůči všem) v rámci abstraktní kontroly ústavnosti,​ v angloamerickém typu nalézají soudci právo a vyšší soudy mohou právo tvořit (působí erga omnes)   * Zatímco u kontinentálního typu soudci právo nalézají mezi stranami (inter partes), pouze ÚS působí erga omnes (vůči všem) v rámci abstraktní kontroly ústavnosti,​ v angloamerickém typu nalézají soudci právo a vyšší soudy mohou právo tvořit (působí erga omnes)
   * Není založen na recepci ŘP.   * Není založen na recepci ŘP.
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +[[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Aleš_Gerloch|GERLOCH,​ Aleš]]. //Teorie práva//. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​International_Standard_Book_Number|ISBN]] [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Speciální:​Zdroje_knih/​978-80-7380-233-2|
 +978-80-7380-233-2 ]] . S
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code