Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-21 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 21. Kontinentální typ právní kultury ======
 +
 +<note warning>​Chybí prameny!</​note>​
 +
 +  * vytvořen pod vlivem římskoprávní tradice a přirozenoprávní teorie (přelom 18. a 19. století)
 +  * rozšířen v kontinentální Evropě a v modifikované podobě i v Asii, Africe, Latinské Americe
 +  * význačný je důraz na psané právo
 +  * základním pramenem práva je zákon
 +  * typické jsou kodifikace práva do velkých celků – kodexů
 +  * dělení práva na soukromé a veřejné
 +  * od 2. sv. v. postupné sbližování s angloamerickým typem, což se projevuje růstem významu soudcovského práva v kontinentálním systému
 +  * rozlišujeme //několik subsystémů//:​
 +    * románsko–germánský okruh (ČR)
 +    * skandinávský okruh
 +    * východoevropský okruh
 +    * balkánský okruh
 +    * bývalé koloniální země (kontinentální právo se zde prosazovalo s přihlédnutím k místním tradicím – tzv. westernizace tradičního práva)
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code