Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-18 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 18. Obyčejové právo; právní obyčeje a zvyklosti ======
 +
 +===== Právní obyčeje =====
 +
 +  * Nejstarším pramenem práva, dnes jen omezený význam
 +  * Právo nepsané, ale často soukromoprávní sepsání (tím se omezila pružnost při výkladu a používání,​ ale zase se zvyšuje právní jistota)
 +  * Obyčej z určité doby dnes najdeme v právní doktríně, např. učebnice občanského práva z těch let nebo komentář k občanskému právu, často byl vytvářen právnickými fakultami proto byl občas i akademičtější a sofistikovanější
 +  * **Znaky obyčeje**:
 +    * __Usus longaevus__:​ zvyk dlouhodobě zažitý a užívaný
 +    * __Opinio necessitatis__:​ skutečnost,​ že jde o zvyk obecně uznávaný a je uznán a sankciován státem
 +    * Dostatečná míra určitosti
 +    * Netvoří se cílevědomě:​ opakování činnosti se vytvoří zvyk a ten je obecně uznáván za správné řešení případu
 +    * Působí ze sebe samého: jiný pramen práva neříká, že ho musíme poslouchat, tím se liší od zvyklostí
 +  * Dnes platí **secundum et intra legem** = v mezích ohraničených zákonem, nesmí být v rozporu se zákonem, je jen k „dointerpretování“
 +  * Obyčej slábne s 19.století a kodifikacemi občanského práva
 +  * V českých zemí je od ABGB vyloučeno obyčej uplatňovat praeter legem=nezávisle na normativních aktech (dříve se takto uplatňoval)
 +  * Na Slovensku se používal až do poloviny 20.století
 +  * __Dnes se používá__:​
 +    * Velká Británie: hl. ústavní právo
 +    * Islámské právo
 +    * Tradiční právní systémy Asie a Afriky
 +    * Mezinárodní právo veřejné: používán z důvodů chybějící zákonodárné moci, není vyžadováno dlouhé užívaní, vědomý vznik obyčeje, je to rychlejší a flexibilnější (rozhodující je konsensus nebo mlčení, obyčej nevznikne pokud je aktivní nesouhlas nějakého státu)
 +
 +===== Zvyklost = uzance =====
 +
 +  * Slouží k vyplnění mezer, je to efektivní
 +  * Např. ústavní zvyklost, dobré mravy, obchodní zvyklosti
 +  * Nejsou součástí právního systému, ale v některých případech jsou s nimi spojeny právní důsledky, hl. obchodní právo ​
 +  * Neplatí u nich „soud zná právo“, musí se dokazovat skutková podstata faktu narozdíl od obyčeje
 +  * Narozdíl od obyčeje nepůsobí ze sebe samého
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * učebnice Gerloch, str.80 až 81
 +  * učebnice Boguszak, Čapek, Gerloch, str.50 až 53
 +  * semináře doc. Kühna
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code