Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


18. Obyčejové právo; právní obyčeje a zvyklosti

Právní obyčeje

 • Nejstarším pramenem práva, dnes jen omezený význam
 • Právo nepsané, ale často soukromoprávní sepsání (tím se omezila pružnost při výkladu a používání, ale zase se zvyšuje právní jistota)
 • Obyčej z určité doby dnes najdeme v právní doktríně, např. učebnice občanského práva z těch let nebo komentář k občanskému právu, často byl vytvářen právnickými fakultami proto byl občas i akademičtější a sofistikovanější
 • Znaky obyčeje:
  • Usus longaevus: zvyk dlouhodobě zažitý a užívaný
  • Opinio necessitatis: skutečnost, že jde o zvyk obecně uznávaný a je uznán a sankciován státem
  • Dostatečná míra určitosti
  • Netvoří se cílevědomě: opakování činnosti se vytvoří zvyk a ten je obecně uznáván za správné řešení případu
  • Působí ze sebe samého: jiný pramen práva neříká, že ho musíme poslouchat, tím se liší od zvyklostí
 • Dnes platí secundum et intra legem = v mezích ohraničených zákonem, nesmí být v rozporu se zákonem, je jen k „dointerpretování“
 • Obyčej slábne s 19.století a kodifikacemi občanského práva
 • V českých zemí je od ABGB vyloučeno obyčej uplatňovat praeter legem=nezávisle na normativních aktech (dříve se takto uplatňoval)
 • Na Slovensku se používal až do poloviny 20.století
 • Dnes se používá:
  • Velká Británie: hl. ústavní právo
  • Islámské právo
  • Tradiční právní systémy Asie a Afriky
  • Mezinárodní právo veřejné: používán z důvodů chybějící zákonodárné moci, není vyžadováno dlouhé užívaní, vědomý vznik obyčeje, je to rychlejší a flexibilnější (rozhodující je konsensus nebo mlčení, obyčej nevznikne pokud je aktivní nesouhlas nějakého státu)

Zvyklost = uzance

 • Slouží k vyplnění mezer, je to efektivní
 • Např. ústavní zvyklost, dobré mravy, obchodní zvyklosti
 • Nejsou součástí právního systému, ale v některých případech jsou s nimi spojeny právní důsledky, hl. obchodní právo
 • Neplatí u nich „soud zná právo“, musí se dokazovat skutková podstata faktu narozdíl od obyčeje
 • Narozdíl od obyčeje nepůsobí ze sebe samého

Prameny

 • učebnice Gerloch, str.80 až 81
 • učebnice Boguszak, Čapek, Gerloch, str.50 až 53
 • semináře doc. Kühna
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code