Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-17 [2011/04/21 15:35]
Petr Mádr
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-17 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 6: Řádek 6:
     * zpravidla právní skutečnost     * zpravidla právní skutečnost
     * zakládá, mění či ruší individuální právní vztah – nemá obecný, normativní ​ význam     * zakládá, mění či ruší individuální právní vztah – nemá obecný, normativní ​ význam
-    * hojně uplatňována jako pramen práva ve feudálním řádu 
  
 ===== Normativní právní smlouva ===== ===== Normativní právní smlouva =====
  
-    * jeden z **pramenů práva** ([[teorka:​zkouska:​otazka-13|]])+    * jeden z **pramenů práva** ([[teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-13|]])
     * druh smlouvy **obsahující právní normy jako obecně závazná pravidla chování**     * druh smlouvy **obsahující právní normy jako obecně závazná pravidla chování**
     * obsahově blízké právní předpisům     * obsahově blízké právní předpisům
Řádek 16: Řádek 15:
     * upravují materii obecně a originálně     * upravují materii obecně a originálně
     * regulují závazně celou skupinu vztahů     * regulují závazně celou skupinu vztahů
 +
 +    * hojně uplatňována jako pramen práva ve feudálním řádu
     * v současnosti nejdůležitějším pramenem mezinárodního práva – nahrazují dřívější úpravu obyčejového práva     * v současnosti nejdůležitějším pramenem mezinárodního práva – nahrazují dřívější úpravu obyčejového práva
     * __normativní smlouvy v mezinárodním právu__     * __normativní smlouvy v mezinárodním právu__
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code