Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-15 [2011/04/14 21:58]
Petr Mádr
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-15 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 15: Řádek 15:
   * Ústava je typ ústavního zákona, u nás má nejvyšší právní sílu.   * Ústava je typ ústavního zákona, u nás má nejvyšší právní sílu.
   * Vyšší právní síly jsou zákonodárné akty vydávané parlamentem (senátem).   * Vyšší právní síly jsou zákonodárné akty vydávané parlamentem (senátem).
-  * Nižší právní síly jsou +  * Nižší právní síly jsounařízení vlády, právní předpisy ministerstev a  jiných správních úřadů, nařízení obcí a krajů (v přenesené půs.), obecně závazné vyhlášky obcí/​krajů
-    - nařízení vlády, právní předpisy ministerstev a  jiných správních úřadů, nařízení obcí a krajů (v přenesené půs.), obecně závazné vyhlášky obcí/​krajů+
  
 ===== Mezinárodní právo x vnitrostátní ===== ===== Mezinárodní právo x vnitrostátní =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code