Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-13 [2011/02/26 17:11]
Klára Švandelíková vytvořeno
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-13 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 12: Řádek 12:
   * ve __formálním smyslu__ – 4 základní prameny práva:   * ve __formálním smyslu__ – 4 základní prameny práva:
     * **právní předpis** (rozhodnutí orgánu veřejné moci, které obsahuje právní normy jako předem daná pravidla chování)     * **právní předpis** (rozhodnutí orgánu veřejné moci, které obsahuje právní normy jako předem daná pravidla chování)
-    * **soudní precedens** (druh judikátu, který je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného,​ závazným pro obdobné případy v budoucnosti) +    * **soudní precedens** (druh judikátu, který je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného,​ závazným pro obdobné případy v budoucnosti, [[teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-16|]]
-    * **normativní právní smlouva** (druh smlouvy obsahující právní normy jako obecně závazná pravidla chování)+    * **normativní právní smlouva** (druh smlouvy obsahující právní normy jako obecně závazná pravidla chování, [[teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-17|]])
     * **právní obyčej** (nejstarší pramen práva, pravidlo vzniklé spontánně na základě dlouhodobé tradice a obecné akceptace veřejnosti a státem)     * **právní obyčej** (nejstarší pramen práva, pravidlo vzniklé spontánně na základě dlouhodobé tradice a obecné akceptace veřejnosti a státem)
     * + jiné prameny práva – subsidiární právní normy uznávané jak v angloamerickém typu právní kultury, tak v právu mezinárodním,​ slouží zejména jako prameny pro tvorbu soudních rozhodnutí precedentní povahy     * + jiné prameny práva – subsidiární právní normy uznávané jak v angloamerickém typu právní kultury, tak v právu mezinárodním,​ slouží zejména jako prameny pro tvorbu soudních rozhodnutí precedentní povahy
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code