Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


6. Co je to hodnotový, etický, morální pluralismus?

  • ve vztahu k morálce se rozlišují:

Hodnotový pluralismus

  • existuje pluralita nesouměřitelných hodnot, a proto neexistuje právě jeden ideální způsob života, který je lepší než všechny jeho alternativy

Etický pluralismus

  • existuje pluralita konkurenčních, ale přitom rovnocenných teorií normativní etiky

Morální pluralismus

  • ve společnosti existuje, resp. může existovat, rozumná názorová neshoda v v tom, co je morálně správné

Pramen: Právní myšlení: kritika moralismu/Tomáš Sobek. - Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code