Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


57. Co je to absolutní, prahový deontologismus?

  • deontologická etika = etika povinnosti
    • tvrdí, že existují určité morální zákazy a příkazy, které máme respektovat jako omezení možností svého jednání, i když sledujeme dobré cíle

Absolutní deontologismus

  • morální omezení nesmí být prolomena za žádnou cenu

Prahový deontologismus

  • i morální omezení mají své limity, tzn. že morální omezení může být prolomeno ve prospěch dobrých výsledků, ale jen tehdy, je-li očekávaný prospěch z porušení omezení dostatečně vysoký, resp. když je očekávaná ztráta z dodržení omezení příliš vysoká
  • např. zabít jednoho nevinného člověka pro záchranu života více nevinných lidí je nepřijatelné, ledaže by se tím zachránil hodně velký počet (tisíce) životů - existuje určitý práh v počtu zachráněných životů, za kterým už je to přijatelné (ospravedlnitelné)
  • různé druhy morálního omezení mají různý práh přípustného prolomení

Pramen: Právní myšlení: kritika moralismu/Tomáš Sobek. - Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code