Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Retributivismus

  • filosofický směr, dle kterého mají být trestem potrestáni zločinci z důvodu práva, povinnosti či spravedlnosti, spíše než aby trest měl za společenský cíl zastrašení nebo cíl jednotlivce zadostiučinění nebo pomsta oběti
  • zatímco utilitaristé směřují do budoucna a trestají zločiny podle toho, co trest přinese (např. snížení kriminality), retributivisté trestají podle závažnosti činu a hledí při tom do minulosti
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code