Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Normativní síla fakticity

  • popis situací, které svým vlastním působením, tedy svou vlastní silou, mění právo, skutečnost vytváří pravidla, která je posléze třeba zakotvit
  • Knapp: V makrodimenzích vývoje společnosti se stává, že platné právo vůbec přestává působit (např. v revolučních dobách, ve válce, v době živelných pohrom) a takto vzniklá anomální společenská situace si sama vytváří vlastní normy společenského chování. Ty pak dočasně působí jako právo, resp. nahrazují právo – to objevil německý státovědec Georg Jellinek a nazval je „normativní síla skutečnosti“
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code