Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-53 [2012/05/20 15:37] (aktuální)
Jakub Drápal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Teorie uznání =====
  
 +  * formální potvrzení určité skutečnosti,​ jejíž status byl do onoho okamžiku nejistý
 +  * deklaratorní (vytvoření nového státu je skutečnost a nikoliv věc práva) vs. konstitutivní teorie (státní suverenitu se odvozuje od aktu uznání ostatními státy)
 +      * konstitutivní teorie - uznání vzhledem k uznávajícímu státu (který subjektivitou disponuje) přiznává právní subjektivitu uznávanému
 +      * deklaratorní teorie - akt samotného uznání pouze poukazuje na skutečnost,​ že entita splňuje základní požadavky kladené na vznik státu a znamená tudíž možnost navázat jednání s ní jako se státem ​
 +        * Uznání předpokládá existenci státu, nevytváří ji  ​
 +        * tato teze předpokládá,​ že pokud nějaká entita splňuje dané požadavky, musí na ní být pohlíženo (a jednáno) jako na stát
 +        * postrádá odpověď na otázku, kdo/co determinuje skutečnost,​ že určitá entita naplňuje (naplnila) kritéria státu a má s ní být tudíž tak jednáno
 +  * je toto opravdu ta teorie uznání, o které chce Sobek mluvit? ​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code