Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Teorie uznání

 • formální potvrzení určité skutečnosti, jejíž status byl do onoho okamžiku nejistý
 • deklaratorní (vytvoření nového státu je skutečnost a nikoliv věc práva) vs. konstitutivní teorie (státní suverenitu se odvozuje od aktu uznání ostatními státy)
  • konstitutivní teorie - uznání vzhledem k uznávajícímu státu (který subjektivitou disponuje) přiznává právní subjektivitu uznávanému
  • deklaratorní teorie - akt samotného uznání pouze poukazuje na skutečnost, že entita splňuje základní požadavky kladené na vznik státu a znamená tudíž možnost navázat jednání s ní jako se státem
   • Uznání předpokládá existenci státu, nevytváří ji
   • tato teze předpokládá, že pokud nějaká entita splňuje dané požadavky, musí na ní být pohlíženo (a jednáno) jako na stát
   • postrádá odpověď na otázku, kdo/co determinuje skutečnost, že určitá entita naplňuje (naplnila) kritéria státu a má s ní být tudíž tak jednáno
 • je toto opravdu ta teorie uznání, o které chce Sobek mluvit?
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code