Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Právní pluralismus

  • Právní pluralismus vychází z faktu, že na určitém území mohou působit další právní normy různého původu, a to formulované jak v rámci téhož sociálního prostředí, tak i přicházející z vnějšku.
  • existují tak právní řády, které nemají striktně institucionální podobu - právo etnických skupin, kmenové právo, náboženské právo apod.
  • Národní stát přestává být výlučným tvůrcem pravidel hry a stává se jejich přejímatelem, interpretátorem, implementátorem, vymahatelem, jakož i rozhodcem svého druhu.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code