Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zájmová jurisprudence

  • klíčovým tématem zájmové teorie byla otázka, jak může právo působit na lidské životy prostřednictvím soudcovského rozhodování
  • praktická právní věda, která se snaží orientovat soudce na rozhodování, které bere v úvahu potřeby lidského života
  • podle zájmové jurisprudence je právo výsledkem proti sobě bojujících zájmů - konflikty zájmů jsou nutné, protože žijeme v prostředí omezených zdrojů, ve kterém není možné všechny své potřeby plně realizovat
  • samozřejmostí, že soudce je v právním státě podřízený autoritě zákona a že nesmí rozhodovat podle svého vlastního rozmaru
  • soudce je sice vázaný tím, jak zákonodárce vyřešil konflikt zájmů, ale měl by korigovat nevhodnosti textové formulace zákona a také by měl překonávat mezery ve faktických znalostech (historického) zákonodárce o současné situaci - neočekává se, že se soudce bude slepě držet textu zákona
  • úkolem soudce je porozumět konfliktu zájmů, které jsou v základu práva a nalézt řešení pro tento konflikt vzhledem ke stanovenému právu

zdroj: http://jinepravo.blogspot.com/2010/07/tomas-sobek-nemoralni-moralka.html

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code