Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Volné právo

 • vedle formálního práva existuje ještě volné právo
  • formální právo zahrnuje jednak zákonné a soudcovské právo, jednak obyčejové právo
  • volné právo zahrnuje to právo, které sice nesplňuje kritéria formální platnosti, ale které ti, kteří praktikují a komentují formální právo, řekněme právní veřejnost, vnímají jako žádoucí, což reálně ovlivňuje jejich právní praxi
   • patří sem (vyřčené nebo zamlčené) představy o tom, co je rozumné, přiměřené a spravedlivé, co je v rozporu s dobrými mravy, jaký je účel určitého právního institutu, odvětví nebo práva jako celku, ale i emočně podbarvené preference, také principy právní politiky, obchodní zvyklosti a diskutované návrhy zákonů
   • volné právo orientuje soudce v jejich diskreci ve formě aktů vůle a hodnotových soudů, takže je konstitutivní pro soudcovskou tvorbu práva
   • přestože postrádá formální platnost, má větší praktický význam než formální právo, protože soudní spory se soustředí právě do těch míst, kde formální právo ponechává nějaký prostor pro pochybnosti
   • předchází každému zákonodárství, neexistuje žádná zákonodárná idea, která neexistovala dříve jako tzv. volné právo
   • volné právo se mělo uplatňovat poté nejen při tvorbě práva, ale i při jeho aplikaci; v jeho souladu mělo být dotvářeno platné právo
   • dělí se na individuální a společenské - na základě přesvědčení jednotlivce / společnosti

hlavní zdroj: http://jinepravo.blogspot.com/2010/08/tomas-sobek-skola-volneho-prava-i.html

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code