Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Škola volného práva

  • viz volné právo
  • zakladatel E. Ehrlich, hlavní představitel Herman Kantorowicz
  • dotváření práva soudcem na základě volného práva - dualismus státního a volného práva (mohou být v souladu i ve středu) - negace myšlenky, že soudce má být jen ústy zákona
  • oslabila princip legality a vedla k prolomení čistého formalismu
  • „argumentace slovy zákona často jenom předstírá, že zákon obsahuje právní normy, které jednoznačně determinují řešení daného právního případu. Ve skutečnosti se pod rouškou interpretace skrytě zákonu podsouvá to řešení, které se považuje za žádoucí. Ehrlich vlastně říká: Buďme upřímní a dělejme to otevřeně. Přiznejme, že zákon sám o sobě odpověď nedává a že hledáme takové řešení, které zhodnotíme jako společensky žádoucí. Podstatné je to, že pokud má být právo společensky adaptabilní, pak ho nelze redukovat na zákony.“ - Sobek http://jinepravo.blogspot.com/2010/08/tomas-sobek-skola-volneho-prava-i.html
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code